Партнери

 

Energy Efficiency Export Initiative ділиться ноу-хау та досвідом в секторі енергоефективності з країнами усього світу. Ініціатива сприятиме встановленню контактів з німецькими компаніями та експертами. Компаніям пропонується великий спектр послуг та контакти з міжнародною мережею експертів.

 

 

 

Міністерство аграрної політики України є державною установою, основні задачі якої включають: забезпечення реалізації державної політики в сфері сільського господарства, організація, оцінка та втілення заходів з гарантії державної харчової безпеки, забезпечення процесу переробки продуктів сільського господарства (далі – сфер агро-індустріального виробництва); організація і втілення аграрних реформ; здійснення моніторингу; вироблення та реалізація заходів із структурної еволюції сфери агро-індустрії; участь у реалізації державної політики в сфері підприємництва; участь у формуванні та втіленні соціальної політики на селі; координація активності органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері сільського господарства тощо.

 

 

 

IWO - Ініціатива «Житлове господарство країн Східної Європи», Берлін – це об’єднання приватних і державних організацій, метою яких є сприяння розвитку житлового господарства та сектору будівництва у Східній Європі на початковій стадії ринкової економіки та екологічної доцільності. У січні 2010 року було розпочато ініційований IWO проект державно-приватного партнерства з метою створення в Україні мережі спеціалістів з енергозбереження та санації будівель.

 

 

 Українська вітроенергетична асоціація (УВЕА) – це Всеукраїнська громадська організація, метою якої є впровадження вітроенергетичних технологій та захист інтересів вітроенергетичного сектора на національному та міжнародному рівнях.
УВЕА об’єднує виробників обладнання, розробників (девелоперів) вітроенергетичних проектів, дослідників, вчених – всіх тих, хто розвиває вітроенергетичний сектор в Україні. УВЕА надає новітню інформацію щодо розвитку вітроенергетики в світі.
 

 

 

Фонд Східна Європа (ФСЄ) - міжнародна благодійна організація, заснована Фондом Євразія у 2008 році. Місія Фонду - сприяти соціальному та економічному розвитку України, мобілізуючи ресурси, зміцнюючи громади та підтримуючи партнерство громади, влади та бізнесу. Одним з пріоритетних напрямів роботи Фонду є підтримка партнерств місцевої влади, громади та бізнесу задля впровадження енергоефективних технологій та покращення обізнаності місцевих громад щодо цього питання. Підтримка Фонду здійснюється Агентством США з міжнародного розвитку через Фонд Євразія та іншими донорами – урядами, фондами, корпораціями та приватними донорами. Фонд входить до мережі Фонду Євразія.

 

  


ЛОГО утпдКиївський обласний центр інвестицій і розвитку
Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України забезпечує підтримку розвитку інвестиційної діяльності в Київській області та в Україні в цілому. Наша основна місія полягає в забезпеченні максимального рівня комфорту для міжнародних інвесторів через всебічну підтримку і надання спеціальних послуг. Ця місія заснована на рамках , встановлених Законом України «Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів у відповідності до принципу «одного вікна». Принцип «одного вікна» - скорочений шлях на український ринок для іноземних інвесторів в Київській області. Центр працює над створенням сприятливого клімату для іноземних інвестицій, а також на розвиток інфраструктури, пошук потенційних інвесторів і кредиторів для фінансування перспективних проектів, підтримуючи процес реалізації інвестиційного проекту, регіональний розвиток моделі на основі державно-приватного партнерства.

 

 

Асоціація енергоефективності Латвії (LATEA) – неурядова організація, що об’єднує підприємства в секторі енергетики та енергоефективності. Асоціація тісно співпрацює з іншими країнами, неурядовими організаціями та міністерствами, шляхом проведення семінарів та інших заходів, а також стимулює обговорення питань енергоефективності та використання альтернативних джерел енергії у повсякденному житті. LATEA працює над спеціальними нормами енергоефективності та критеріями якості, щоб допомогти компаніям отримати відповідну сертифікацію.

 

SEC "Biomass" Ltd було зареєстровано в січні 1998 і зараз вона є провідною комерційною українською компанією, яка працює в сфері виробництва енергії з біомаси (спалювання, газифікація, піроліз, анаеробне шумування отримання газу зі звалищ і під час утилізації сміття, виробництво рідкого палива), розробки проектів спільного впровадження в рамках Кіотського протоколу, енергоефективності, енергетичного аудит, у розробки енергетичного обладнання. До основних видів діяльності компанії належать консультування, наукові дослідження, ТЕО, участь у впровадженні проектів в сфері біоенергетичних технологій, розробка проектів спільного впровадження, організація міжнародних конференцій та профільних семінарів.

 

 

 

EECities of UA logo

 Асоціація "Енергоефективні міста України"

Асоціація "Енергоефективні міста України" -  добровільне, недержавне, неприбуткове об'єднання органів місцевого самоврядування створене з метою задоволення потреб міст-членів Асоціації  і відповідних територіальних громад у сучасній інформації, нових технологіях, інвестиціях, розвитку співробітництва та обміну досвідом з українськими і закордонними партнерами в ділянках ефективного та ощадливого використання енергетичних ресурсів, надання якісних енергетичних послуг, підвищення енергетичної безпеки, захисту довкілля та забезпечення сталого розвитку.

 

Громадське об’єднання «Українсько – Німецький Форум» (УНФ) є добровільною неприбутковою громадською організацією, що заснована у 1999 р. з метою сприяння кращому взаєморозумінню та поглибленню відносин між Україною і Федеративною Республікою Німеччина, а також задля підтримки практичного впровадження офіційних курсів двосторонньої співпраці через залучення неурядових структур та громадськості.
Протягом більше 10 років УНФ проводить послідовну роботу щодо розбудови економічних, політичних і культурних відносин України і Німеччини шляхом сприяння обміну досвідом і встановленню взаємовигідних контактів між бізнесовими колами, побратимськими містами та регіонами двох країн, проведення консультацій, конференцій, виставок, інших заходів та надання підтримки здійсненню різноманітних програм і проектів за актуальними напрямками українсько-німецького співробітництва. Також УНФ тісно співпрацює з іншими країнами світу.

 

Відділ містобудування належить до факультету проектування та природничих наук в університеті Аалборг, Данія. Один з основних напрямків, якими займається відділ містобудування, є енргоефективність у містобудівництві. Дослідження базуються на необхідності зменшення енергоспоживання і шкідливого впливу промисловості на оточуюче середовище. Особлива увага приділяється взаємозв’язку пасивних енергетичних технологій як наприклад природна вентиляція, сонячна енергія, пасивне охолодження з будівництвом.

 

REEEP - партнерство відновлюваної енергетики та енергоефективності – є активним, глобальним партнерством, яке працює над усуненням перепон, які перешкоджають розумінню відновлюваної енергетики та енергоефективних технологій, в перше чергу фокусуючись на країни, що розвиваються. Найважливішими цілями партнерства – є стимулювати зниження викидів парникових газів шляхом значного збільшення використання відновленої енергетики та енергоефективності; зробити внесок у глобальний сталий розвиток, надаючи переваги націям, що використовують енергію більш ефективно; облегшити початок сталого розвитку для країн, що розвиваються.

 

Українська Будівельна Асоціація (УБА) була створена в травні 2005 р. понад 58 найбільш значущими інвестиційно-будівельними компаніями України. На сьогоднішній день членами Асоціації є понад 350 компаній, що динамічно розвиваються на ринку нерухомості. Місія УБА – сприяти покращенню інвестиційного клімату та розвитку будівельної галузі в Україні.
Головна мета організації – представлення та захист інтересів будівельників та інвесторів на ринку України. Завданнями Української Будівельної Асоціації є: формування та популяризація етичних принципів діяльності у сфері будівництва; впровадження єдиних правил для всіх учасників на ринку інвестицій та будівництва.

 

Регіональне Енергетичне Агентство було створено керівництвом Приморсько-горанського округу за підтримки Енергетичної програми Європейської Комісії. Агентство засноване як єдина організація і інстітуционалізована структура для раціональнішого використання існуючих ресурсів енергії. Головне завдання і роль Агентства - впровадження і заохочення стійкого регіонального розвитку в сфері енергетики шляхом використання поновлюваних джерел енергії і впровадження енергоефективних технологій. Агентство також підтримує введення ''позитивної практики'' в управлінні енергетикою, заохочує використання концепції стабільного розвитку, забезпечує інформацією і консультаціями, так само як і іншими послугами, які базуються на специфічних місцевих енергетичних потребах. Місія Агентства - збільшити долю поновлюваної енергії в енергоспоживанні всього регіону.

Заввантажити огляд (англійська мова)

Завантажити презентацію (англійська мова)

 


logo-Don NigriДержавне підприємство «Донецький інститут науково-дослідних, проектних робіт та інженерних послуг у вогнетривкій промисловості» (ДП «ДонНДГРІ») є головною організацією України в питаннях науково-технічного забезпечення по напрямку «Видобуток вогнетривкої, керамічної сировини, пісків та нерудних копалин відкритим способом».
Основний напрямок діяльності- вирішення науково-технічних завдань, у тому числі і по розпорядженнях державних екологічних служб. Починаючи з моменту створення в 1963 році і по теперішній час державне підприємство «ДонНДГРІ» веде науково-дослідні та проектні роботи в області проектної, екологічної і природоохоронної діяльності.
 

Ексклюзивний комунікаційний партнер

logo200100Marketing&PR HUB - агентство для тих, хто готовий розвивати себе та свій бізнес на стику епох. Їхніі рішення завжди індивідуальні. Їхні стратегії завжди творчі. У їхніх ідеях – розум, досвід, новизна і душа. Тому їхні клієнти завжди виграють.

Інформаційний партнер

ElektroVesti – провідний український інформаційно-новосний портал, який відстежує останні події у сфері енергопостачання, електрообладнання, енергозбереження та альтернативної енергетики сім днів на тждень. Портал посідає одне з провідних місць в рейтингу bigmir в категорії Промисловість, збираючи кожен день більше 2000 переглядів.

 

 

 

 

 

DiXi Group є „мозковим центром” (think-tank) з Києва. Метою її діяльності є дослідження та консультації щодо тем інформаційної політики, енергетики, безпеки та інвестицій. Сьогодні члени організації працюють експертами численних політичних та енергетичних проектів спільно з урядовими структурами, донорськими організаціями та іноземними інвесторами. Робота DiXi Group має кілька напрямків, зокрема організація заходів та інформкампаній, посилення прозорості (в т.ч. через запровадження стандартів Ініціативи прозорості видобувних галузей (EITI) в Україні), просування енергоефективності та відновлюваних джерел.

 

 

Інформаційно-аналітичний ресурс „Українська енергетика” (www.ua-energy.org) є унікальною платформою, створеною DiXi Group. Щодня сайт публікує новини в енергетичній сфері (як українські, так і міжнародні), аналітичні записки, найбільш популярні статті та матеріали зарубіжних think-tanks, анонси та репортажі з ключових подій галузі, інтерв’ю та коментарі експертів. Він також має декілька спеціальних проектів: проект з розробки Індексу прозорості енергосектору, інформаційний ресурс про EITI та її реалізацію в України, соціальну мережу за прозорість державних фінансів „Open Energy”

 

КліматІнфо – спільнота екологічних лідерів і унікальне джерело україномовної інформації про зміни клімату.
На сайті КліматІнфо щодня публікується декілька оригінальних та перекладених статей про новітні дослідження в галузі змін клімату, винаходи, економічні тенденції та екологічний стиль життя. Також з’являються анонси тематичних подій і можливості для співпраці. Новини КліматІнфо можна отримувати через Фейсбук, ВКонтакте та Твіттер. Молодь залучається до кліматоохоронної діяльності через веб-волонтерство. Окрім інформаційної діяльності, котра здійснюється через веб-сайт та відкриті лекції, КліматІнфо реалізує також практичні екологічні проекти.
 

Free business joomla templates