Консолідована позиція

членів Європейсько-Українського енергетичного агентства

Рекомендації до проекту закону (реєстр. № 8449) щодо нової системи державної підтримки

відновлювального сектору енергетики

Визнаючи необхідність консолідації зусиль у підтримці стабільного та сталого розвитку “зеленої” генерації в Україні та врахування зобов’язань України перед національними та іноземними інвесторами, які вносять вагомий внесок у розвиток виробництва відновлюваної енергії. Члени Європейсько-Українського енергетичного агентства хотіли б підтримати українські реформи у секторі відновлюваної енергетики цією позицією.

Ми погодились підтримати наступні пропозиції до Проекту Закону ”Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії” (реєстр. № 8449):

1. Дата запровадження нової системи підтримки – 1 січня 2020 року.

2. Об’єкти, для яких участь в аукціонах є обов’язковою – Законопроект передбачає, що участь у аукціонах обов’язково починається: з 01 січня 2020 року: для СЕС> 10 МВт, для ВЕС> 20 МВт; з 01 січня 2021 року: для СЕС> 5 МВт, для ВЕС> 20 МВт; з 01 січня 2023 року: для СЕС> 1 МВт, для ВЕС> 3 МВт; інші види ВДЕ, у тому числі  біомаса та виробництво електроенергії з біогазу, коли їх частка перевищує 15% загального ринку ВДЕ, обов’язково беруть участь у аукціонах, подібних до проектів, що стосуються СЕС та ВЕС.

3. Суб’єкти, які мають право на участь у аукціоні – Право суб’єктів господарювання з усіма типами ВДЕ для участі в аукціонах має бути закріплено в проекті закону.

4. Ретроспективна зміна умов підтримки, “зелений тариф” – Законопроект ні в якому разі не змінює умови підтримки для вже введених в експлуатацію об’єктів ВДЕ, залишає чинне регулювання, а саме дійсність “зеленого тарифу” до 2030 року.

5. Тривалість підтримки переможця аукціону– У проекті закону має бути передбачено положення, згідно з яким термін надання підтримки переможцю аукціону становить 20 років (починаючи з дати вводу в експлуатацію).

6. Кваліфікація – хто визначає та затверджує – Кабінет Міністрів України затверджує на вимогу Міністерства енергетики та вугільної промисловості відповідно до пропозиції Системного оператора.

7. Планування  квоти- У законопроекті має бути передбачено, що період планування квот становить 5 років з чітко визначеними можливостями для щорічного коригування (не більше 10% у напрямку скорочення) у відповідності до Плану розвитку системи передачі, з урахуванням міжнародних зобов’язань України у сфері розвитку ВДЕ.

8. Хто затверджує порядок проведення аукціонів – Положення, згідно з якими процедура проведення аукціонів встановлюється Кабінетом Міністрів України, має бути передбачена в проекті закону.

9. Контрактний дизайн – У законопроекті має бути передбачені положення, згідно з якими, за результатами аукціону має бути укладений єдиний договір про продаж електричної енергії між суб’єктом господарювання, який за результатами аукціону набув права на державну підтримку та гарантованим покупцем, який  купує електроенергію за гарантованою ціною за контрактом.

10. Регулювання питань концентрації – Для того, щоб застосовувати чинні правила антимонопольного законодавства для регулювання концентрації, необхідно вилучити з тексту обмеження щодо отримання частини національної квоти через учасника аукціону.

11. Вирішення питання про своєчасність умов вступу – Законопроект має передбачати положення, згідно з якими технічні умови діють протягом 5 років з дати випуску, а термін дії технічних умов продовжується для переможця аукціону на термін будівництва та введення в експлуатацію.