У вступних промовах доповідачі підкреслити важливість вимог сталості в ЄС як імпортера української біомаси. У своєму виступі в першій секції, Фолькер Зассе з посольства Німеччини в Україні розповів про амбітні але реалістичні завдання в енергетиці до 2050 року.

В свою чергу, Віктор Тимощук з Міністерства аграрної політики та Григорій Калетнік з Комітету ВР з питань агарної політики та земельних відносин розповіли про стратегію України у сфері біоенергії з намірами розвитку механізмів стимулювання споживання відновлювальної енергії для максимального використання біоенергетичного потенціалу країни та скорочення залежності від імпорту енергоносіїїв. Доповідачі проінформували аудиторію про сучасні проекти виробництва біогазу, біоетанолу та біодизелю та зауважили усвідомлення та цілковиту готовність учасників ринку до вимог сталості.

На конференції розповіли про труднощі, з якими можна зіткнутись під час сертифікації в Україні: нестача зрозумілої та доступної документації, низький рівень обізнаності та небажання змін, необхідних для підтвердження дотримання вимог сталості під час виробництва чи торгівлі з використанням системи балансу маси, мала кількість компетентних організацій для надання консультаційних послуг компаніям, які зацікавлені в проходженні сертифікації.

Під час дискусії висвітлювались питання сучасної та майбутньої торгівлі сталої біомасою. З січня 2011 року вимоги сталості починають діяти в Німеччині, що означатиме гармонізації вимог у всіх країнах-членах ЄС. До того часу різні національні схеми ускладнюватимуть торгівлю і унеможливлюватимуть роботу ринку в цілому (Філіп Шукат, GTZ).

Сертифікація принесе вигоди учасникам ринку оскільки різниця в ціні, що утворилася на сертифіковану та несертифіковану продукцію перевищує витрати, пов’язані з проходженням сертифікації.

У заключних ремарках учасники торкнулися питання соціальної відповідності як складової вимог сталості у більш широкому сенсі, у тому числі з врахуванням рівного розподілу доходу від використання угідь та необхідності контролю балансу агрохімічних показників земель, що орендуються.

Всього в конференції взяли участь понад 60 представників аграрних компаній та агрохолдингів, середніх сільськогосподарських підприємств, експертів з біомаси та представників ЗМІ.