Plane

 

Європейсько-українське енергетичне агентство звернулось до Міністерства Інфраструктури з офіційним листом щодо пропозиції створити Робочу групу при міністерстві “Декарбонізація транспортної інфраструктури“. Завантажити офіційний лист.

Актуальність створення такої робочої групи, насамперед в тому, що Національна транспортна стратегія, прийнята Урядом України на період до 2030 року, включає «заохочення використання альтернативних джерел енергії в транспортній інфраструктурі, а також екологічних видів транспорту та спеціального обладнання». Це завдання особливо важливе з огляду на плани розвитку / відновлення транспортної інфраструктури по всій території України до 2030 року.

Тому, зважаючи на вищезазначені аргументи, слід зробити висновок, що терміновість модернізації використання енергії та використання енергоефективних заходів та впровадження відновлюваних джерел енергії сприятимуть не тільки більш ефективному та раціональному використанню енергоресурсів, а й зменшенню витрат на вантажні та пасажирські перевезення, підвищення комфорту для пасажирів та енергоресурсів. стабільність транспортної інфраструктури в національному вимірі.

Завдання робочої групи вирішити раніше описані проблеми спільно з державними інституціями, насамперед в прямій співпраці з Міністерством інфраструктури України:

·  Підвищити розуміння ситуації з боку вищого керівництва;

·  Налагодити детальне систематичне інформування щодо скорочення викидів СО2 та споживання енергії та ресурсів;

·  Посилити загальний рівень обізнаності відповідальних співробітників транспортної галузі з питань палива, енергетики та заходів з енергоефективності;

·  Підвищити потенціал використання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії та альтернативних транспортних засобів;

·  Залучити додаткові інвестиції у галузь.

Вплив діяльності робочої групи на розвиток галузі:

На довгостроковому та більш широкому рівні слід відзначити економічні перспективи України щодо зменшення викидів СО2 та енергоефективності в транспортній інфраструктурі, враховуючи значне зростання транспортних зв’язків.

Ефективне партнерство учасників ринку транспортної галузі, включаючи державні установи та організації, приватні компанії, громадські організації, науковців та експертів, матиме вирішальне значення для забезпечення низьковуглецевої транспортної інфраструктури з мінімальним негативним екологічним впливом.

Європейсько-українське енергетичне агентство звернулось до Міністерства Інфраструктури з офіційним листом щодо пропозиції створити Робочу групу при міністерстві “Декарбонізація транспортної інфраструктури”. Завантажити офіційний лист.

Актуальність створення такої робочої групи, насамперед в тому, що Національна транспортна стратегія, прийнята Урядом України на період до 2030 року, включає «заохочення використання альтернативних джерел енергії в транспортній інфраструктурі, а також екологічних видів транспорту та спеціального обладнання». Це завдання особливо важливе з огляду на плани розвитку / відновлення транспортної інфраструктури по всій території України до 2030 року.

 

Тому, зважаючи на вищезазначені аргументи, слід зробити висновок, що терміновість модернізації використання енергії та використання енергоефективних заходів та впровадження відновлюваних джерел енергії сприятимуть не тільки більш ефективному та раціональному використанню енергоресурсів, а й зменшенню витрат на вантажні та пасажирські перевезення, підвищення комфорту для пасажирів та енергоресурсів. стабільність транспортної інфраструктури в національному вимірі.

 

Завдання робочої групи вирішити раніше описані проблеми спільно з державними інституціями, насамперед в прямій співпраці з Міністерством інфраструктури України:

·  Підвищити розуміння ситуації з боку вищого керівництва;

·  Налагодити детальне систематичне інформування щодо скорочення викидів СО2 та споживання енергії та ресурсів;

·  Посилити загальний рівень обізнаності відповідальних співробітників транспортної галузі з питань палива, енергетики та заходів з енергоефективності;

·  Підвищити потенціал використання альтернативних (відновлюваних) джерел енергії та альтернативних транспортних засобів;

·  Залучити додаткові інвестиції у галузь.

 

Вплив діяльності робочої групи на розвиток галузі:

На довгостроковому та більш широкому рівні слід відзначити економічні перспективи України щодо зменшення викидів СО2 та енергоефективності в транспортній інфраструктурі, враховуючи значне зростання транспортних зв’язків.

 

Ефективне партнерство учасників ринку транспортної галузі, включаючи державні установи та організації, приватні компанії, громадські організації, науковців та експертів, матиме вирішальне значення для забезпечення низьковуглецевої транспортної інфраструктури з мінімальним негативним екологічним впливом.