31 березня, 2023 року за ініціативою Комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКП відбувся круглий стіл щодо запровадження механізму гарантій походження електричної енергії з ВДЕ. До обговорення були залучені представники Міненерго, Секретаріату Енергетичного Співтовариства, НКРЕКП, Гарантованого покупця, Асоціацій ВДЕ, Європейської Бізнес Асоціації, а також депутати ВРУ.

Метою дискусії стало обговорення питання запровадження гарантії походження електричної енергії з ВДЕ. Використання гарантій походження дозволяє європейським бізнесам та українським експортерам до країн ЄС підтверджувати використання чистої енергії, й таким чином — слідувати нормам ЄС щодо кліматичних цілей декарбонізації і підтверджувати виконання корпоративних нормативів щодо зниження вуглецевих викидів.

Олександр Мартинюк, представник Міненерго, зазначив, що спільно розроблений Проект Закону №9012 передбачає вимоги урядових рішень, указів Президента та Директиви ЄС 2018/2021. Пан Мартинюк зазначив, що законопроектом передбачається визначення НКРЕКП органом видачі гарантій, а адміністратором комерційного обліку – НЕК “Укренерго”. Законопроект передбачає декілька майданчиків для обігу гарантій походження, одним з яких може бути Оператор Ринку. Гарантії походження зможуть отримати всі, хто генерує енергію з ВДЕ, як і виробники, так і споживачі з генеруючими установками. Крім того, гарантії походження стануть джерелом додаткового доходу для держави, так як ЗП передбачає що гарантії походження для е/е виробленої з ВДЕ з державною підтримкою будуть належати Гарантованому покупцю/постачальникам універсальних послуг. Відповідно, це дозволить зменшити навантаження на тариф на передачу. Законопроект має на меті доєднання України до реєстру гарантій, що було запущено Секретаріатом Енергетичного Співтовариства для країн-учасниць ЕС. На даний момент дорожня карта реалізації механізму гарантій є попередньо пропрацьованою. 

В свою чергу, Олександр Фармагей, член комісії НКРЕКП, цілком підтримав законодавче регулювання механізму, та зазначив переваги НКРЕКП, як органа видачі гарантій. Серед яких він наголосив на незалежність Регулятора, відповідність Директиві ЄС 2018/2021, можливість здійснювати контроль над всіма ліцензіятами, а також верифікацію та перевірку з метою походження е/е з ВДЕ. В разі порушення вимог, Регулятор має повноваження застосовувати санкції. Також пан Фармагей зазначив, що Регулятор вже співпрацює з проєктом Енергетичної Безпеки USAID для розробки вторинного законодавства для напрацювання якісного врегулювання. 

Керівник державного підприємства ДП “Гарантований покупець”, Артем Некрасов зазначив, що найближчим часом очікується відновлення експорту і електроенергія, яка виходить на небаланси, зможе вийти на європейський ринок. Він вважає, що доходи від експорту будуть посилені за рахунок впровадження гарантій походження. На думку пана Некрасова, впровадження гарантій походження буде стимулювати розвиток ВДЕ в Україні, як за рахунок підвищення доходів від експорту, так і за рахунок зросту внутрішнього попиту, стимульованого введенням СВАМ

Виступ Найди Тасо, експерта Секретаріату Енергетично Співтовариства, детально представив підґрунтя впровадження гарантій походження, а також поточний статус імплементації реєстру ЕС. Найда Тасо зазначила, що 30 листопада 2021 року було прийнято Пакет чистої енергії, який включає три основні Директиви: RED II, Переглянуту Директиву 2012/27 та Регламент 2018/1999. Нові положення включають ринкову схему підтримки, власних споживачів, сталість і регулювання викидів парникових газів, а також ширший підхід до впроваджень. Найда Тасо також зазначила про AIB Hub, який дозволяє реєструвати учасників і передавати сертифікати гарантій походження у 28 європейських країнах. Виробничі та емісійні сертифікати в AIB демонструють щорічне зростання на 12% з 2012 року, а сусідні країни України, такі як Латвія, активно розвивають експорт гарантій. 

Основні переваги впровадження гарантій походження, на думку експертки, включають додатковий дохід на фінансування програм підтримки ВДЕ, додатковий дохід для виробників, брендинг для постачальників, зелену диференціацію для промисловості та можливість кінцевим споживачам вибирати бажану електроенергію. Також Найда зазначила про критичну важливість гарантій походження для впровадження ринку корпоративних PPA та переходу ринку ВДЕ до нової моделі ринку. До прикладу, в 2014-2020 роках в Європі було укладено контрактів cPPA вже на 12 ГВт (з яких 4 ГВт у 2020 році). 

Енергетичне Співтовариство відзначило важливість цієї теми і минулого року Секретаріат ЕС створив національний реєстр гарантій походження для кожної країни-учасника. Відповідно, готовий реєстр, що відповідає всім вимогам AIB і Енергетичного Співтовариста, є створений і для України. Крім того, компанія Grexel, що виграла тендер на розробку реєстра, запропонувала безкоштовне річне користування реєстром для України. Як тільки Україна визначиться, який саме орган буде видавати гарантії, Україна зможе швидко доєднатися до існуючого реєстру. Більше того, існуючий реєстр може бути легко розповсюджений і на інші типи енергії. 

Важливо зазначити, що стаття 19(11) RED II стверджує, що “держави-члени не визнають гарантії походження, видані третьою країною, за винятком випадків, коли Союз уклав угоду з цією третьою країною про взаємне визнання гарантій походження, виданих у Союзі, і сумісних систем гарантій походження, створених у цій третій країні, і лише там, де є прямий імпорт або експорт енергії”. Дане положення завдає певні проблеми, і на останній Раді засідання Міністрів у Відні, було вирішено звернутися до Європейської Комісії з пропозицією поліпшення ситуації. На разі, Співтовариство працює з ЄК щодо скасування цього положення. Проте після скасування положення вимагатиме реалізацію декількох умов, а саме забезпечення внутрішньої системи, яка відповідатиме вимогам Європейського Союзу, електронну систему, систему сертифікації. Також пані Тасо розповіла про три етапи розвитку регіональної системи гарантій походження ЕС, що передбачає на останньому етапі приєднання системи до простору AIB і надання їх учасникам можливості торгувати з країнами AIB. 

Також Олексій Рябчин, Радник Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, зазначив про важливість гарантій походження е/е з ВДЕ в розрізі питання про CBAM – вуглецеве мито для третіх країн. Так гарантії походження допоможуть знизити податкове навантаження та підвищити конкурентоспроможність.

Європейсько-українське енергетичне агентство підтримує якнайшвидше запровадження в Україні гарантії походження електричної енергії з дотриманням вимог регіональної системи Енергетичного Співтовариства. Вважаючи наявність вже існуючого реєстру, що відповідає вимогам AIB і який було розроблено для України, це можливо зробити за декілька місяців. Впровадження обігу сертифікатів підтвердження походження «зеленої» електричної енергії, виробленої в Україні,  дозволить і «Гарантованому Покупцю», і виробникам отримати додатковий дохід, а у довгостроковій перспективі дозволить синхронізуватися із європейськими реєстрами гарантій походження електричної енергії.