Очікується, що глобальні викиди СО2 скоротяться на 8% до 2020 року, що є найбільшим скороченням після Другої світової війни. Але святкувати ще зарано. Що залишається важливим так це структурне зниження викидів. Хоча відновлювальна електроенергія має показати більшу стійкість порівняно з іншими видами палива, очікується, що зростання нових потужностей також сповільниться у 2020 році після рекордної експлуатації минулого року. Для введення викидів в структурний спад потрібно, щоб відновлювальні джерела енергії зростали набагато швидше в усіх секторах ще до кризи Covid-19. Щоб відновити та перевищити темпи зростання, виявлені за роки до пандемії, політикам необхідно поставити чисту енергію – включаючи відновлювальні джерела енергії та енергоефективність – в центр зусиль щодо відновлення.

Відображаючи швидко мінливу кризу в галузі охорони здоров’я, початкові державні пакети порятунку були зосереджені на підтримці засобів до існування та мінімізації економічного збитку шляхом негайного надання допомоги людям, сім’ям та бізнесу. У поточній та наступній фазах послаблення обмежень блокування, пакети стимулів мають зосереджуватись на глобальному економічному одужанні. Досвід показує, що відновлення економіки після останньої фінансової кризи призвело до значного зростання викидів СО2: у 2010 році глобальні викиди CO2 мали найбільше будь-коли зафіксоване збільшення – менше у чотири рази за рік до цього. Щоб пом’якшити збільшення викидів CO2 у процесі виходу з поточної кризи, уряди повинні покласти чисті енергетичні переходи в основу своїх стимулюючих пакетів.

Уряди повинні розглянути три основні стратегії політики:

  1. Забезпечення передбачуваності політики та запевнення інвесторів щодо їхніх енергетичних та кліматичних зобов’язань шляхом підтвердження амбітних цілей та завдань, включаючи забезпечення видимості щодо майбутніх потужностей, що підлягають аукціону в енергетичному секторі. Це є ключовим для того, щоб промисловість та бізнес могли заздалегідь планувати та встановлювати плавні проекти.
  2. Зменшення адміністративних бар’єрів на шляху розвитку відновлювальних проектів та корпоративного пошуку відновлюваної енергії шляхом впорядкування дозвільних та інших адміністративних процедур.
  3. Включення відновлюваних джерел енергії в стимулюючі пакети. Пріоритет повинен бути у тих секторах та категоріях проектів, які пропонують ранні можливості для створення робочих місць та відновлення економіки, підводять підсумки минулого та можуть призвести до структурних вигод у вигляді високоефективних та стійких енергетичних систем із нижчими асоційованими викидами парникових газів. Розширення сфери застосування та бюджету для існуючих схем підтримки, які вже працювали, пропонує шлях до швидших результатів. 

Пріоритетними напрямками для дій можуть бути:

  • впровадження конкретних заходів фінансування та економічно ефективних стимулів для відновлюваних проектів у майбутніх стимулюючих пакетах за допомогою перевірених механізмів підтримки, таких як аукціони, податкові стимули, що знижують інвестиційний ризик у масштабних проектах (наприклад, сонячна чи вітряна енергетика) та інші цільові схеми підтримки для мало-масштабних проектів; 
  • зосередження уваги на трудомісткому будівельному секторі з конкретними додатковими заходами, включаючи конкретні економічні стимули, плани реконструкції будівель та / або програми модернізації громадських будівель, які можуть підтримати інвестиції споживачів та малих та середніх підприємств у надзвичайно вразливі сектори сонячного електропостачання та відновлюваного тепла. Ці стимули також легко поєднуються з програмами з енергоефективності;
  • вирівнювання короткотермінових політичних дій з новим середньо- та довгостроковим баченням щодо скорочення викидів, включаючи інвестиції в інфраструктуру енергомережі та гнучкість ресурсів, що дозволяє більш швидко, безпечно та економічно ефективно розгорнути та інтегрувати змінні відновлювані джерела енергії;
  • стимулювання інвестицій та створення робочих місць у інтелектуальній, цифровій та стійкій енергетичній інфраструктурі, підключення відновлюваних джерел енергії до ефективних послуг та мобільних рішень.

 

Посилання на оригінальний текст: https://cutt.ly/XohrtdM