17 березня Президентом України було підписано Закон України щодо розвитку високоефективної когенерації.  Законом визначаються вимоги для запровадження саме високоефективного виробництва теплової та електричної енергії, імплементуючи при цьому вимоги Директиви 2012/27/ЄС про енергоефективність.

Законом визначено, що когенерація вважається високоефективною, якщо ефективність генерації енергії когенераційною установкою порівняно з еталонними значеннями ефективності окремого виробництва теплової та електричної енергії дає економію первинної енергії, на рівні:

  • понад 10% (для установок потужністю понад 1 МВт включно);
  • більше 0% (для малих когенераційних установок потужністю від 50 кВт до 1 МВт та мікрокогенераційних установок потужністю до 50 кВт).

Це означає, що когенераційні установки будуть сприяти ефективнішому використанню первинної енергії, що, в свою чергу, знизить споживання палива і викиди в атмосферу, що впливає на зменшення викидів вуглецю і покращення екологічної ситуації в країні.

Виняткова перевага високоефективної когенерації – це можливість децентралізації генерації електричної енергії, що критично необхідно в умовах терористичних атак росії.

Кваліфікацію високоефективної когенерації та видачу гарантій походження здійснюватиме Держенергоефективності.

В ЄС повторне використання тепла забезпечує 12% електроенергії та 16% теплової енергії, що використовується в будинках, промисловості та централізованому теплопостачанні. Це сприяє економії енергії в еквіваленті близько 30 млрд куб. м на рік, з яких 15 млрд куб. м – безпосередньо економія природного газу.

Закон: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70722

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/prezydent-pidpysav-zakon-shchodo-rozvytku-vysokoefektyvnoi-koheneratsii-v-ukraini