Енергетичним Радником ЄУЕА – Imepower підготовлено огляд: “Законодавчі ініціативи за період 01 – 20 грудня 2021 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ”. 

 Завантажити документ: IMEPOWER Legal Monitoring 2021 12 01_20

 

Верховна Рада України

Закони прийняті

02 грудня 2021 року прийнято Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік». Законом, зокрема, зупиняється на 2022 рік дія частини третьої статті 8 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», що передбачає виділення з державного бюджету видатків на фінансову підтримку Гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік.

Відповідно, єдиним джерелом для покриття витрат Гарантованого покупця на виконання спеціальних обов’язків із купівлі електричної енергії за “зеленим” тарифом залишається  послуга із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, що надається Гарантованим покупцем Оператору системи передачі.

20 грудня 2021 року Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень», що був прийнятий Верховною Радою України 30 листопада 2021 року. Закон під час його прийняття був відомий за реєстр. № 5600.

Зазначеним законом:

 • для виробників за «зеленим» тарифом залишено без змін пільговий режим оподаткування акцизним податком;
 • тимчасово, до 1 січня 2024 року, виробникам за “зеленим”  тарифом надається право визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом;
 • підвищено ставку екологічного податку на викиди вуглекислого газу втричі – до 30 грн/тонну. При цьому, не менше 70 відсотків надходжень від сплати екологічного податку буде спрямовуватися на заходи, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузями, віднесеними до секції C “Переробна промисловість” та секції D “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря” Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності”, ДК 009:2010.

Кабінет Міністрів України зобов’язано протягом шести місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо спрямування частини надходжень від сплати екологічного податку за викиди двоокису вуглецю на заходи, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей.

Проєкти законів, прийняті у першому читанні

15 грудня 2021 року прийнятий проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності, реєстраційний № 5877 від 01.09.2021.

Проєктом закону пропонуються такі зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Посилення адміністративної відповідальності за порушення у сфері містобудівної діяльності, а саме, за:

 • передача замовнику проектної документації на будівництво, розробленої з порушенням вимог законодавства, будівельних норм, інших обов’язкових для виконання нормативних документів (актів), містобудівної документації, вимог вихідних даних
 • виконання підготовчих робіт без отримання права на їх виконання;
 • виконання будівельних робіт без отримання права на їх виконання відповідно до закону або у разі зупинення такого права;
 • неподання чи несвоєчасне подання замовником інформації про зміни у відомостях про право на виконання будівельних робіт;
 • експлуатація об’єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію;
 • незабезпечення замовником здійснення авторського  нагляду;
 • незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду щодо будівництва;
 • здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства;
 • здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства;
 • виконання окремих видів робіт, пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, особою, яка згідно із законодавством повинна мати кваліфікаційний сертифікат (сертифікат), без отримання в установленому порядку такого сертифіката;
 • ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, інших обов’язкових для виконання нормативних документів (актів);
 • невиконання законних вимог та приписів посадових осіб органів містобудівного контролю або державного містобудівного нагляду;
 • невиконання законних вимог уповноважених посадових осіб щодо тимчасового арешту об’єктів незаконного (самочинного) будівництва.

Штрафи за вище зазначені правопорушення пропонується збільшити, встановивши їх у розмірі від 17 000 грн до 170 000 грн, в залежності від правопорушення та його тяжкості.

Також пропонується доповнити заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення новим заходом – тимчасовий арешт об’єктів незаконного (самочинного) будівництва.

До Кримінального кодексу України пропонуються зміни, спрямовані на:

 • уточнення кваліфікації таких злочинів як самовільне зайняття земельної ділянки (земель), самочинне будівництво;
 • запровадження кримінальної відповідальності за злочини щодо державної реєстрації у сфері містобудівної діяльності.

Робота Комітетів Верховної Ради України

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

15 грудня 2021 відбулося засідання Комітету, на якому був схвалений для винесення на голосування у першому читанні проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках, реєстр. № 5322 від 01.04.2021. Відповідно, проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою імплементації адаптованої версії Регламенту (ЄС) № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптового енергетичного ринку, реєстр. №5322-1 від 19.04.2021  – відхилений.

Законопроєкт № 5322 спрямований на імплементацію Регламенту ЄС № 1227/2011 від 25 жовтня 2011 року щодо доброчесності та прозорості оптових енергетичних ринків (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency), Регламент REMIT в його адаптованій редакції. Імплементація Регламенту REMIT є передумовою для синхронізації енергосистеми України з континентальною енергосистемою Європи (ENTSO-E).

Законопроєкт:

 • передбачає реєстрацію Регулятором  учасників ринку, включаючи великих споживачів, які здійснюють операції з оптовими енерегетичними продуктами (електрична енергія, приробний газ);
 • установлює заборону здійснення маніпулювань на оптових енергетичних ринках  або спроби маніпулювань;
 • установлює обмеження поводження з інсайдерською інформацією (торгівля інсайдерською інформацією);
 • установлює відповідальність учасників оптового енергетичного ринку та їх службових осіб за маніпулювання ринками, неправомірне використання інсайдерської інформації – санкції у вигляді штрафів;
 • уточнює повноваження НКРЕКП щодо моніторингу торгівельної діяльності на оптовому енергетичному ринку з метою виявлення та запобігання зловживанням на ринках, встановлення вимог до розкриття інсайдерської інформації, та щодо співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та регулюючими органами інших держав;
 • деталізує процедурні питання проведення розслідувань зловживань на оптовому енергетичному ринку, права та обов’язки НКРЕКП в ході проведення розслідувань;
 • установлює порядок отримання НКРЕКП документів та інформації від учасників ринку та осіб, які професійно організують торгівельні операції з оптовими енергетичними продуктами, режим захисту отриманих документів та інформації.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

09 грудня 2021 р. розпорядженням № 1635-р затверджено рішення наглядової ради Ради бізнес-омбудсмена від 5 листопада 2021 р. щодо обрання Романа Ващука бізнес-омбудсменом.

09 грудня 2021 р. розпорядженням № 1607-р погоджено кандидатури Ільницького М. В. та Токарського Ю. Б. на посади членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» як представників держави.       

02 грудня 2021 р. розпорядженням № 1589-р погоджено призначення Гавви О. О. виконуючим обов’язки директора ДП «Оператор ринку».

02 грудня 2021 р. розпорядженням № 1580-р погоджено кандидатури на посади членів наглядової ради ПрАТ «НЕК «Укренерго» Андреасена Педера Остермарка, Доббені Даніеля, Остоїча Деяна та Піонковскі Романа як незалежних членів.

02 грудня 2021 р. розпорядженням № 1534-р звільнено Немчинова М. О. з посади заступника Міністра енергетики України.

 

Міністерство енергетки України

Проєкти регуляторних актів

01 грудня 2021 року Міненерго опублікувало на офіційному веб-сайті для обговорення проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії».

Проєкт Закону розроблений на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року «Про заходи з нейтралізації загрози в енергетичній сфері», введеного в дію Указом Президента України від 28 серпня 2021 року № 452. Він передбачає, що у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення учасниками ринку ліцензійних вимог провадження господарської діяльності, до таких учасників застосовується процедура введення тимчасової адміністрації.

Процедура введення тимчасової адміністрації застосовується шляхом передачі активів учасників ринку та/або їх корпоративні права, акції (далі – активи) в управління уповноваженому підприємству, яке відноситься до державного сектору економіки, (тимчасовому адміністратору). Тимчасовий адміністратор

Тимчасова адміністрація вводиться на строк, що не перевищує 6 місяців, але за необхідності строк  може бути продовжено на термін, необхідний для усунення загрози порушення учасниками ринку безпеки постачання електричної енергії

Рішення про передачу в управління активів, про визначення тимчасового адміністратора, строк введення тимчасової адміністрації, перелік активів, що передаються в управління, приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Міненерго.

З дня введення тимчасової адміністрації призупиняються всі повноваження органів управління учасника ринку (загальних зборів, наглядової ради і виконавчого органу). Тимчасовий адміністратор набуває всі повноваження органів управління учасника ринку та органів контролю.

Тимчасовий адміністратор має право на плату за управління активами (винагороду), а також на відшкодування витрат, понесених ним у зв’язку з управлінням активами, безпосередньо за рахунок доходів, отриманих від управління активами.

ЄУЕА спільно з УАВЕ та УВЕА підготовлено лист, в якому асоціації висловили свою позицію, що законопроєкт матиме негативний вплив на сектор відновлюваної енергетики, та виклали відповідні аргументи в обгрунтування позиції. Асоціації звернулися до Міненерго з проханням виключити виробників з ВДЕ з під дії запропонованих проєктом Закону положень і механізмів введення тимчасової адміністрації. З листом можна ознайомитись на сайті ЄУЕА.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

17 грудня 2021 постановою № 2589 прийняте остаточне рішення про сертифікацію оператора системи передачі. Сертифікація оператора системи передачі передбачена Законом України «Про ринок електричної енергії» та Директивою 2009/72/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 13 липня 2009 року про спільні правила внутрішнього ринку електроенергії, яка є обов’язковою до імплементації в українське законодавство. Сертифікація відкриває для оператора системи передачі  шлях до офіційного членства НЕК «Укренерго» в організації ENTSO-E, яка об’єднує 42 операторів системи передачі із 35 країн Європи.

Напередодні Секретаріат Енергетичного Співтовариства підтвердив відповідність цього рішення Третьому енергетичному пакету ЄС.

З Остаточним рішенням про сертифікацію ПрАТ «НЕК «Укренерго» та висновками НКРЕКП щодо необхідних заходів для запобігання можливих порушень вимог законодавства та Директиви 2009/72/ЄС, що стосуються відокремлення та незалежності оператора системи передачі можна ознайомитись за посиланням.

10 грудня 2021 постановою № 2578 затверджені Зміни до деяких постанов НКРЕКП щодо порядку заповнення звітності, що подається ліцензіатами до НКРЕКП.

Зокрема, Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4 В-НКРЕКП-моніторинг-виробництво (ВДЕ) (місячна) «Звіт про місячні обсяги виробництва електричної енергії», затверджена постановою НКРЕКП від 29 березня 2019 року № 450 «Про затвердження форм звітності з моніторингу для учасників ринку електричної енергії та інструкцій щодо їх заповнення», доповнюється новим положенням, згідно з яким у разі прийняття НКРЕКП рішення про зупинення дії ліцензії, ліцензіат звільняється від обов’язку надавати звітність з наступного звітного періоду.

01 грудня 2021 постановою № 2455 встановлено тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік на рівні 62,13 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) та структуру тарифу.

01 грудня 2021 постановою № 2454 встановлено тариф на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік на рівні 345,64 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) та структуру тарифу.

При визначенні рівня тарифу Регулятор зменшив складову витрат тарифу «із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств»  на розмір видатків на фінансову підтримку ДП «Гарантований покупець» (в обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2022 року), які, на думку Регулятора мають бути передбачені у державному бюджеті.

Проте в ухваленому 02 грудня Верховною Радою Законі України «Про Державний бюджет на 2022 рік» на 2022 рік зупинено дію положення Закону України «Про альтернативні джерела енергії», відповідно до якого Кабінет Міністрів України передбачає у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку “Гарантованого покупця” для оплати електроенергії з альтернативних джерел.

Очікуємо зі сторони НЕК «Укренерго» ініціації перед Регулятором питання перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії.

01 грудня 2021 постановою № 2453 затверджені зміни до Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641.

Змінами передбачається зобов’язати ОСП надавати Гарантованому покупцю інформацію щодо прогнозних обсягів відпуску виробників, що здійснюють продаж за «зеленим» тарифом, з урахуванням диспетчерських команд на зміну навантаження, та яку Гарантований покупець зобов’язаний враховувати при формуванні торгівельної стратегії.

Зміни дозволять Гарантованому покупцю покращити прогнозування обсягів купівлі-продажу електричної енергії та зменшити обсяг небалансів Гарантованого покупця.

01 грудня 2021 постановою № 2451 затверджені зміни до Кодексу комерційного обліку електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 311.

Затверджені зміни до Кодексу комерційного обліку електричної енергії розроблялись та обговорювались майже рік, мають  масштабний характер та охоплюють більшість розділів Кодексу.

 

Проєкти, оприлюднені для обговорення

13 грудня 2021 року  оприлюднено для обговорення проєкт, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Порядку проведення відкритого обговорення проектів рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг»

Проєкт деталізує окремі питання роботи Регулятора в частині проведення засідань, що проводяться у формі відкритих слухань.

Проєкт рішення оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-shcho-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-zmini-do-poryadku-provedennya-vidkritogo-obgovorennya-proektiv-rishen

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються до 23 грудня 2021 року у письмовому та електронному вигляді.

10 грудня 2021 року оприлюднено проєкту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Правил ринку», затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307.

Проєкт розроблено на виконання Угоди про умови майбутнього об’єднання енергосистем України та Молдови з енергосистемою континентальної Європи, якою передбачено проведення у 2022 році системних випробувань блоку регулювання у складі ОЕС України та ЕС Молдови в режимі ізольованої роботи (протягом визначеної кількості днів у періоди максимальних та мінімальних навантажень). Проєкт постанови передбачається внесення змін до Правил ринку, що визначають особливості роботи ОЕС України в умовах ізольованого (острівного) режиму, які враховують об’єднання двох торгових зон «Острів Бурштинської ТЕС» та «ОЕС України» в одну та дозволяють ОСП проводити аукціони із закупівлі допоміжних послуг з уточненням деталей їх проведення.

Проєкт рішення оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-maye-oznaki-regulyatornogo-akta-zmini-do-pravil-rinku-elektroenergii

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймалися до 21 грудня 2021 року у письмовому та електронному вигляді.

09 грудня 2021 року оприлюднено проєкт, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 03 квітня 2020 року № 763».

Частиною п’ятою статті 38 Закону України «Про ринок електричної енергії» (у редакції, що діяла до 15.05.2021) установлювалося, що правила управління обмеженнями та порядок розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів розробляються та подаються оператором системи передачі на затвердження Регулятору. За результатами набрання чинності змін до Закону з 15.05.2021 серед нормативно-правових актів, що передбачені Законом, відсутні Правила. Водночас пункт 1.2 глави 1 Правил містить терміни, що використовуються у Порядку. Ці питання упорядковано у проєкті постанови.

Крім цього, проєктом постанови передбачено внесення змін до глави 4.1 розділу ІV Порядку, які:

 сприятимуть недопущенню маніпулювання щодо використання фізичних прав на передачу, отриманих за результатами аукціону з розподілення доступу до пропускної спроможності міждержавних перетинів учасниками аукціону;

уточнюють положення щодо права отримувати фізичні права на передачу в обсягах, що не перевищують 50 % від пропускної спроможності, запропонованої на аукціоні за відповідним міждержавним перетином та напрямом окремим учасником аукціону.

Проєкт рішення оприлюднений на вебсайті НКРЕКП:

https://www.nerc.gov.ua/news/oprilyudnyuyetsya-proyekt-postanovi-zmini-do-pravil-upravlinnya-obmezhennyami-ta-poryadku-rozpodilu-propusknoyi-spromozhnosti-mizhderzhavnih-peretiniv

Зауваження та пропозиції до оприлюднених матеріалів від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймалися до 20 грудня 2021 року у письмовому та електронному вигляді.