💥Вчора, 30 листопада Верховна Рада України прийняла Закон України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  № 5600.

Верховна Рада України у своєму Телеграм-каналі повідомляє, що закон спрямований на вдосконалення деяких положень Податкового кодексу України у частині, що стосується загальних питань адміністрування податків, податків на прибуток підприємств, доходи фізичних осіб, додану вартість, акцизного та екологічного податків, рентної плати, плати за землю, умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

✅ За результатами голосування було постановлено, що  акциз на відновлювану енергетику не буде впроваджено, а ставку екологічного податку на викиди двоокису вуглецю (CO2) буде підвищено втричі, а саме з 10 грн/т до 30 грн/т.


http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72106