Запропоновані зміни до проєкту постанови «Про затвердження Змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641» (далі – проєкт)  оприлюдниного 17 листопада НКРЕКП 

Завантажити: Пропозиції до постанови_641_20201127_ЄУЕА (1)

Зазначеним проєктом, серед інших нормативних актів, вносяться зміни до:

 • Порядку купівлі гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії;
 • Типового договору про купівлю-продаж електричної енергії за «зеленим» тарифом.

Зміни спрямовані на впровадження норм Закону України № 810-IX, що набув чинності 1 серпня 2020 року та передбачає впровадження відповідальності за небаланси виробників ВДЕ більше 1 МВт у розмірі 50% – з 1 січня 2021 року, а починаючи з 1 січня 2022 року – у повному обсязі (100%). У тому числі у змінах відображені останні зміни у Законі України «Про ринок електричної енергії», що стосуються надання права Гарантованому покупцю продавати електричну енергію виробників ВДЕ на інших сегментах ринку.

Зміни до зазначених нормативних актів умовно можна розділити на такі, що стосуються:

 • порядку розрахунку (формули) розміру відшкодування виробників ВДЕ гарантованому покупцю частки вартості врегулювання небалансу.
 • порядку оформлення та строків розрахунків по окремих операціях (щодо виробників ВДЕ скорочені строки по окремих видах розрахунків);
 • розширення підстав для розірвання РРА (Гарантований покупець має право розірвати РРА в односторонньому випадку у разі виявлення та підтвердження фактів надання недостовірної інформації під час укладення РРА);
 • інші.

За результатами аналізу зазначених нормативних актів підготовлені пропозиції, які спрямовані на захист інтересів виробників ВДЕ, зокрема:

 • Щодо порядку розрахунку (формули) розміру відшкодування виробників ВДЕ гарантованому покупцю.

Пропонується здійснити корегування формул для визначення сум відшкодування частини вартості врегулювання небалансів Гарантованого покупця, що виникли з вини виробників за «зеленим» тарифом та будуть сплачуватись такими виробниками на користь Гарантованого покупця в частині:

 • виправлення арифметичних помилок,
 • зменшення обсягів небалансів на обсяги електричної енергії, не відпущеної внаслідок виконання команд диспетчера),
 • здійснення розрахунків лише стосовно небалансів, що виникають у Гарантованого покупця внаслідок відхилення обсягів відпуску електричної енергії виробниками за «зеленим» тарифом від їх прогнозних графіків (тобто без врахування небалансів, що виникають внаслідок виконання Гарантованим покупцем інших видів спеціальних обов’язків, так зване ПСО для населення).
 • Щодо  строків розрахунків виробників ВДЕ по окремих операціях.

По тих операціях, по яких відбувається скорочення строків оплати, запропоновано повернутись до попередніх строків оплати. Оплати після підписання паперового акту обома сторонами.

 • Вилучити пункт, що розширює підстави для розірвання Гарантованим покупцем РРА в односторонньому порядку.
 • Додатково ініційовані пропозиції до розділу4 Порядку “Прогнозування обсягів відпуску електричної енергії продавцями».

Запропоновано повернутись до обговорення з Регулятором та Гарантованим покупцем до питання скорочення часу для корегування  виробниками  ВДЕ прогнозних графіків відпуску електричної енергії внутрі доби. Пропонується скоротити цей час з 2 год. 45 хв. (у поточній редакції Порядку) до 1 год. 30 хв. Це дозволить покращити результати діяльності виробників ВДЕ на ринку, мінімізувати небаланси.

 • Також надані пропозиції, що мають редакційний характер та спрямовані на покращення розуміння тексту.