Брошура Нове “зелене” законодавство_2012 –  юридична фірма Arzinger (англійська мова)

Енергетичне право України – 2 – введення до українського законодавства (англійська мова)

Енергетичне право України – введення до українського законодавства (російська мова)

Довідник сільского господарства – юридична фірма “Арцінгер” (англійська мова)


Загальне законодавство:

Закон України “Про електроенергетику” від 16.10.1997 р. № 575/97-ВР
Закон України “Про теплопостачання” від 02.06.2005 р. № 2633-IV
Закон України “Про енергозбереження” від 01.07.1994 р. № 74/94 ВР

Альтернативна енергетика та «зелені тарифи»:

Закон України щодо поправок до закону України “Про електроенергію” стосовно стимулювання утилізації ресурсів альтернативної енергетики (Англійська мова)
Закон України “Про альтернативні джерела енергії” від 20.02.2003 р.№ 555-IV

Закон України “Про альтернативні види палива” від 14.01.2000 р. № 1391-XIV
Постанова Національної комісії регулювання електроенергетики України від 16.07.2009 № 828 «Про затвердження змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності»

Механізми Кіотського протоколу:

Порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 р. № 221

Інструкція про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою, затверджена наказом Національного агентства екологічних інвестицій від 18.12.2008 № 79

Вимоги до документів, у яких обґрунтовуються обсяги антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, для отримання листа-підтримки власником джерела викидів, на якому планується реалізація проекту спільного впровадження, затверджені наказом Національного агентства екологічних інвестицій України від 25.06.2008 р. № 32

Вимоги до підготовки проектів спільного впровадження, затверджені наказом Національного агентства екологічних інвестицій України від 25.06.2008 р. № 33

Директиви європейського парламента та ради:

Угода яка встановлює Енергетичну Громаду  (англійська мова)

Перелік документів та зобов’язань в енергетичній сфері в Україні та ЄС

Енергетична стратегія (англійська мова)

Закон про енергозбереження в Україні (англійська мова)