Діяльність

Огляд діяльності

ЄУЕА є  незалежною неприбутковою організацією, відкритою для всіх зацікавлених сторін в сфері ЕЕ та ВДЕ в Україні, що  підтримують принцип «об’єднання зусиль для досягнення кращих результатів».

Ми докладаємо всі зусилля, щоб об’єднати в ЄУЕА  компанії та експертів, схожих за  інтересами. Ми робимо свій внесок у прозорий розвиток ринків в Україні  шляхом сприяння справедливим та сталим умовам ведення бізнесу, підвищення поінформованості громадськості з енергетичних питань, а також шляхом здійснення впливу на енергетичну політику Уряду.

Асоціація відрізняється прозорістю, сильним кодексом корпоративної етики,  відкритістю і політичною незалежністю.

Діяльність Асоціації відображає сфери інтересів її членів та постійно розширюється, оскільки кількість членів постійно зростає.

 

ЄУЕА, також, прагне зробити внесок в наступні тематичні питання:

 

Ми робимо це шляхом:

Адвокації:

Роботи професійних майданчиків:

Реформування:

 

ЄУЕА прагне змін. Разом з Членами ЄУЕА ми прагнемо до конструктивного діалогу і співпраці, завдяки сегментуванню ринку та  ідентифікації конкретних потреб, щоб досягти покращень на енергетичному ринку України

Робочі групи та Принципові Положення

Біоенергетика

У зв’язку з  необхідністю підвищення енергетичної безпеки, беручи до уваги залежність від імпортованого палива, розвиток біоенергетики має високу пріоритетність для України. Крім того, розвиток цього ринку має ряд позитивних чинників: створення нових робочих місць, розвиток місцевої економіки, покращення навколишнього середовища.

На сьогодні,  наприклад, за обсягом використання біопаливо займає четверте місце в світі. Це близько 1,5 млрд. т н.е. енергії в рік (в країнах, що розвиваються – більше 30%, у деяких випадках – до 50-80%).

Економічний потенціал біомаси в Україні оцінюється на рівні 27 млн. т у п./рік, що становить близько 13% від загального попиту на енергію в Україні. До основних складових відносяться сільськогосподарські відходи й енергетичні культури. Розвиток сектору біоенергетики повинен стати частиною паливно-енергетичного комплексу країни та ґрунтуватися на засадах сталого розвитку.

Робоча група ЄУЕА, створена на Загальних зборах 23 березня 2010 року, працює над правовими і ринковими бар’єрами для біоенергетичних проектів.

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Вітрова енернетика

Сучасний потенціал вітрової енергетики в Україні оцінюється в 30 млрд. кВт*год на рік, четверта частина якого припадає на Автономну Республіку Крим. Якщо загальна потужність українських вітрових електростанцій зросте до 16000 МВт, а ККД досягає 30-32%, виробництво електроенергії на українських ВЕС складатиме 476,8 млрд. кВт*год. на рік (17,4 млн. т н.е.).

Враховуючи початкову стадію розвитку ринку вітрової енергетики в Україні, наразі існує ряд перешкод як для іноземних, так і українських учасників ринку. Зокрема: відсутність прозорої системи щодо земельних питань при будівництві вітряків; бюрократична процедура погоджень і дозволів; приєднання до енергетичної мережі та доступ до енергетичної системи;та найбільшою є «місцева складова». Незважаючи на те, що Україна постійно заявляє про свій інтерес щодо розвитку альтернативної енергетики, проблеми залишаються не вирішеними.

Робоча група з вітрової енергетики була створена в березні 2010 року, проте починаючи з 2012 року активно збільшується кількість членів робочої групи та розширюється сфера її діяльності.

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Енергоефективність в будівлях

75,8% всіх житлових будинків забезпечені  гарячим водопостачанням, а 87,7% – мають централізоване теплопостачання. І тільки 4-5% житлових будинків оснащені засобами  обліку теплової енергії. У промисловому секторі цей показник становить 35-50%.

Житловий сектор споживає близько 30% первинної енергії в Україні. В державній і комунальній  власності в Україні перебуває близько 600 тис. житлових будинків. Тільки висотні житлові будинки (п’ять і більше поверхів) споживають близько 40% тепла від загального обсягу теплової енергії в країні.

У зв’язку з низьким рівнем ізоляції питомі витрати теплової енергії в будівлях перевищує в 1,5 – 2,0 рази від відповідних показників в європейських країнах. Було підраховано, що завдяки національній програмі з покращення теплоізоляції будинків в Україні можна заощадити до 2,4 млн. т у. п.

З метою підвищення ефективності використання енергії в будівлях ЄУЕА представило Принципові Положення «10 золотих ідей для енергоефективності в будівлях», в якому описано заходи, які необхідно взяти за основу в Україні задля ефективного розвитку ринку.

Вперше Принципові Положення щодо ЕЕ в будівлях було прийнято Радою ЄУЕА в січні 2010 року та в подальшому представлено відповідним органам – Міністерству регіонального будівництва та розвитку, Національному агентству з питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів та іншим зацікавленим сторонам. У травні 2010 року Принципові Положення було презентовано на зустрічі віце-прем’єр-міністру України Сергію Тігіпку з пропозицією ЄУЕА щодо економічних реформ, необхідних для сприяння енергоефективності в країні. Нарешті, документ було обговорено в ході І-го Європейсько-Українського Енергетичного Дня, який відбувся 31 травня – 1 червня 2010 р., та оновлено на початку 2012 року.

Робоча група ЄУЕА з ЕЕ в будівлях продовжуватиме   роботу в даному напрямку.

 

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Централізоване теплопостачання

Близько 60% українського населення забезпечується централізованим теплопостачанням (ЦТ).
Енергоємність особливо помітна в центральних районних опалювальних системах, які працюють з застарілими, погано ізольованими розподільчими мережами.

Малі та середні котли також мають низьку ефективність та, в середньому, їх термін експлуатації перевищує 20 років. Централізоване теплопостачання має розглядатися як цілісна система і вимагає комплексного підходу. Для ефективності централізованого теплопостачання дуже важливо оптимізувати систему комплексно, а не просто працювати з її окремими частинами. З метою заощадження в середньому 50% енергії в проектах модернізації систем ЦТ, ЄУЕА популяризує комплексний підхід, включаючи: установку індивідуальних теплових пунктів (ІТП)  (~ 15-25% економії), перехід на двотрубну систему і заміну труб на попередньо ізольовані (~ 15-30% економії), заміна/модернізація котлів (~ 5-10% економії). Аналіз показує, що споживання палива в секторі теплопостачання може зменшитися на 30% просто шляхом модернізації обладнання, такого як котли, труби, насоси та клапани.

Робоча група ЄУЕА з централізованого теплопостачання створена на Загальних зборах ЄУЕА 23 березня 2010 року.

ЄУЕА в рамках Робочої групи буде далі сприяти налагодженню діалогу з державними органами влади та працювати над покращенням механізмів впровадження проектів.

 

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Стала електроенернетична інфраструктура/ Розумні мережі

Чисте, надійне, економічно ефективне  енергопостачання має важливе значення для майбутнього економічного зростання як України, так і інших розвинених країн та тих, що розвиваються.

Коли йдеться про створення та утримання сталих електромереж, то перед Україною стоять аналогічні виклики як і перед іншими країнами регіону: a) зростання витрат на енергію, b) зношення інфраструктури мережі, що негативно впливає на її надійність, c) неефективність мережі, особливо у перевантажених промислових регіонах та великих містах, що спричиняє значні втрати енергії, d) низька якість постачання енергії, що зумовлена неоптимальною структурою електромережі, а також e) значне забруднення навколишнього середовища викидами від традиційних способів виробництва електроенергії, більше того, ситуацію погіршує ще й неефективність мережі.

Розумні мережі є адаптованою інноваційною технологією, яка використовує системи автоматизації, контролю, моніторингу та захисту.

Для вирішення вищевказаних проблем ЄУЕА обрало питання сталої електроенергетичної інфраструктури та розумних мереж одним з пріоритетних та почало з публікації Принципових Положень в березні 2012 року.

 

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Енергетичне Співтовариство

Договір про заснування Енергетичного Співтовариства (ДЕС), до якого Україна приєдналася в лютому 2011 року, створює конкретні правові рамки, в межах яких Україна та інші Договірні сторони впроваджують відповідне законодавство ЄС для покращення інвестиційних умов, підвищення енергетичної безпеки та поліпшення стану навколишнього середовища, завдяки конкурентоспроможності, як ключового економічного фактора.

ЄУЕА активно популяризувало тематику Енергетичного Співтовариства вже з 2009 року шляхом інформування громадськості про переваги, а також зобов’язання в рамках Договору. В 2011 році Договір про Енергетичне Співтовариство було офіційно визначено одним з пріоритетів ЄУЕА після чого відбулося кілька тематичних дискусій та публікацій, в тому числі Принципові Положення в березні 2012 року. Імплементація Директив ЄС у сфері ЕЕ та ВДЕ є невід’ємною частиною зобов’язань України в рамках Договору разом зі створенням прозорого енергетичного ринку.

 

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Енергія з відходів

Питання щодо використання твердих побутових відходів для виробництва енергії є актуальними та нагальними. Це пов’язано з значним потенціалом для заміщення енергії з традиційних джерел на енергію з відходів. На сьогодні, практично всі побутові відходи зберігаються на полігонах; загалом, близько 160 тис. га території України покриті відходами. За оцінками Міністерства екології та природних ресурсів України, загальний обсяг твердих побутових відходів, що зберігається на полігонах, становить близько 311 млрд. тон.

Розвиток сфери виробництва енергії з відходів має розглядатися як високопріоритетне завдання для України у зв’язку з необхідністю підвищення енергетичної безпеки зважаючи на пряму залежність макроекономічних показників від ціни на імпортоване рідке або газоподібне вуглеводневе паливо. Більшість ресурсів на планеті є обмежені, а потрапляючи у довкілля, сировина зазвичай стає забруднювачем навколишнього середовища, так як і відходи та товари після завершення їхнього терміну використання є дуже часто джерелом дешевої сировини та альтернативним джерелом енергії.

Цим обґрунтовується необхідність пошуку ефективних технології для утилізації відходів з метою забезпечення екологічної безпеки та отримання вторинної сировини чи енергетичних ресурсів. ЄУЕА працює над цим завданням в рамках Робочої групи Енергія з Відходів створеної у січні 2012 року.

 

Завантажити Принципові Положення українською та англійською мовою

Сонячна енергетика

Географічне положення України передбачає великий потенціал для розвитку ринку сонячної енергетики, тобто потенціал сонячної енергії в Україні є достатньо високим для широкого застосування сонячного обладнання. Інтенсивність сонячного випромінювання зростає з північного заходу (1070 кВт/м2) до південного сходу (1440 кВт/м2) з найвищим потенціалом на Кримському півострові. Період часу для ефективного використання сонячних колекторів в південних регіонах України становить 7 місяців (з квітня по жовтень), і 5 місяців (з травня по вересень) в північних регіонах. Фотовольтаїчне обладнання може працювати ефективно протягом цілого року. В даний час сонячні колектори для нагріву води широко застосовуються в південній частині України і їх кількість зростає.

За даними Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження (в минулому –  НАЕР), сонячний потенціал України набагато вищий, ніж у Німеччині, і технічно можливо, що частка сонячної енергії досягне 10% в енергетичному балансі України до 2030 року. Незважаючи на те, що обладнання для генерації сонячної енергії ще досить дороге, в світі спостерігається тенденція до зниження витрат на виробництво такого обладнання.

Робоча група ЄУЕА з сонячної енергетики створена 14 вересня 2012 року, об’єднавши всіх ключових учасників ринку в Україні.

 

Завантажити Принципові Положення українською мовою: будуть достутні найближчим часом

Заходи

Заходи, організовані ЄУЕА:

  1. Круглий стіл високого рівня з енергоефективності: “Політика в галузі ЕЕ та підвищення обізнаності громадськості: відповідальність та співпраця”
  2. Проект “Підвищення рівня енергоефективності в Україні” та Звіт його проведення.
  3. ІІІ Європейсько-Український Енергетичний День.  Також дивіться Звіт про ІІІ Європейсько-Український Енергетичний День
  4. ІІ Європейсько-Український Енергетичний День.  Також дивіться Звіт про ІІ Європейсько-Український Енергетичний День
  5. І Європейсько-Український Енергетичний День.

Щорічні звіти

ЄУЕА Річний звіт 2014

ЄУЕА Річнй звіт 2013

ЄУЕА Річний звіт 2012 

ЄУЕА Річний звіт 2011

ЄУЕА Річний звіт 2010

ЄУЕА Річний звіт 2009