Озираючись на багатолітній досвід і досягнення, можна відзначити, що переробка відходів надає можливість муніципалітетам отримати нове джерело енергії, поліпшити умови життя, а також створити суспільство з вищим рівнем екологічної свідомості. Саме на цих складових ґрунтується бізнес-модель компанії.