Організаторами конференції виступили Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України і Науково-технічний центр «Біомаса». У роботі конференції прийняло участь 180 фахівців з 24 країн світу, з них 37 – з далекого зарубіжжя (Німеччина, Нідерланди, Польща, Італія, Японія, Латвія, Великобританія, Бельгія, Македонія, Австрія, США та інші), 128 – з України, 15 – з країн СНД. Професійний склад учасників включав представників органів влади, науково-дослідних і навчальних закладів, консультаційних і комерційних фірм, промислових підприємств, суспільних екологічних організацій.

Ціллю конференції було сприяння розширенню енергетичного використання біомаси і розвитку біоенергетичних технологій в Україні. Тематика конференції охоплювала широкий спектр питань, пов’язаних з енергетичним використанням біомаси: ресурси біомаси; дослідження і розвиток біоенергетичних технологій; демонстраційні і комерційні проекти з використанням біомаси; питання законодавства, стратегії розвитку і фінансування біоенергетичних проектів; економічні та екологічні аспекти розвитку технологій виробництва енергії з біомаси.  

На конференції було представлено 60 доповідей (51 усних, 9 стендових). Програма включала пленарні виступи, усні і стендові доповіді, дискусії за круглим столом і два тематичних семінари «Збір та утилізація біогазу на полігонах ТПВ України, перші результати, проблеми і перспективи» та «Сертифікація біомаси з дотриманням критеріїв сталого розвитку». В цілому, Сьома міжнародна конференція «Енергія з біомаси» продемонструвала високий рівень зацікавленості представників як наукової, так і промислової та комерційної сфери у подальшому вдосконаленні біоенергетичних технологій та вирішенні питань їх впровадження для забезпечення стійкого та екологічно чистого виробництва енергії з біомаси і біопалив.