press release«У зв’язку з нещодавніми публікаціями у деяких засобах масової інформації, Європейсько-українське енергетичне агентство, також відоме як «ЄУЕА», бажає зробити цю офіційну заяву щодо наступного.

З моменту свого заснування у 2009 році, ЄУЕА сприяє підтримці відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), енергоефективності (ЕЕ) та сталого розвитку в Україні.

Для сприяння розвитку цієї галузі необхідна державна підтримка, яка, зокрема, набуває форм встановлення «зеленого тарифу», систем квотування та/або засобів стимулювання. Зазначені інструменти  широко визнані і розглядаються в якості кращих галузевих практик за міжнародними стандартами, які є нагальними на початку впровадження ВДЕ у внутрішні економіки країн; втім, інвестиції в галузь значною мірою залежать від стабільності та безпеки інвестиційного клімату в країні, а також від передбачуваності та послідовності державної політики. У зв’язку з цим, ЄУЕА послідовно виступає на захист цінностей, що властиві індустрії ВДЕ та потребам розвитку інвестиційного середовища в більш широкому контексті, незалежно від типу ВДЕ; і цей факт чітко відслідковується і підтверджується широким і всебічним порядком денним багатьох громадських заходів, що проводяться під егідою ЄУЕА.

Нещодавнім прикладом є 6-й (черговий) Європейсько-Український Енергетичний День, який був успішно проведений ЄУЕА за підтримки та участі багатьох сторін, що представляють різноманітні державні та приватні підгалузі цієї індустрії.

Відповідно до цього підходу, ЄУЕА завжди підтримувало встановлення «зеленого тарифу» та всіх інших відповідних стимулів та ініціатив, спрямованих на підвищення частки ВДЕ в енергобалансі України. Керуючись цим, ЄУЕА не могла не брати активну участь у суспільних дискусіях щодо зменшення раніше встановлених і гарантованих «зелених» тарифів, адже такий крок є порушенням з боку Держави своїх зобов’язань і гарантій, та підривав принципи і процедури регулювання цієї галузі. Гарантія стабільності законодавства щодо стимулювання ВЕД була поставлена під загрозу, що впливало на усіх учасників галузі та погіршувало інвестиційний клімат та економіку країни в цілому, тягнучи далекосяжні, серйозні наслідки для сприйняття України у міжнародному співтоваристві як надійної інвестиційної юрисдикції.

Так само, ЄУЕА, разом з багатьма іншими гравцями ринку, висловлювала свою позицію щодо низки інших питань, у тому числі, стосовно неприйнятності спроб довільних втручань до алгоритму розрахунку  «зеленого тарифу», оскільки це відбувалось із порушенням застосовуваних процедур, встановлених законом.

Крім того, заходи та зусилля ЄУЕА повною мірою відповідають цілям та Енергетичній стратегії України, а також міжнародним зобов’язанням, взятим Україною  стосовно ЄС та Енергетичного Співтовариства.

Принципи і політика ЄУЕА мають на меті та сприяють встановленню справедливого ​​і сталого енергобалансу, водночас підвищуючи стандарти енергоефективності та енергозбереження; збільшенню частки ВДЕ в енергобалансі країни; диверсифікації джерел енергії; і, в цілому, зменшенню залежності країни від імпорту природного газу, а так само від інших традиційних джерел енергії, сприяючи, таким чином, зміцненню енергетичної незалежності України.

ЄУЕА заперечує всі та будь-які інші закиди щодо вибіркового або упередженого просування вузьких інтересів будь-якого конкретного гравця ринку, а також щодо його статусу «дочірньої організації» або «лобіювання розширення» будь-якої державної чи приватної особи і, насамперед, будь-які твердження, що відносяться до маніпулювання  Європейсько-українським енергетичним агентством засобами масової інформації.

Попри те, що деякі компанії могли бути чи не бути серед засновників ЄУЕА, і брати різною мірою участь у діяльності агентства, ЄУЕА завжди було, є і залишатиметься незалежною Асоціацією, діяльність якої регулюється її Радою та членами, через Загальні збори. Жодних особливих зобов′язань, дій чи «підтримки» не надавалося будь-якому з її членів, усі з яких мають рівні права і рівне ставлення. Будемо вдячні, якщо будь-яке твердження або обвинувачення по відношенню до ЄУЕА буде перевірено належним чином перш, ніж поширювати його серед загалу, дезінформуючи громадськість. Детальна інформація про нашу діяльність, членів та фінансову ситуації є загальнодоступною, і відповідь на будь-яке питання можна отримати в будь-який час.»