25 червня 2020 року Європейсько-українське енергетичне агентство надіслало до Державного регулятора (НКРЕКП) пропозиції щодо механізму компенсації вартості невідпущеної електричної енергії через виконання команд системного оператора щодо обмеження генерації.

Останні місяці тривала робота над детальним опрацюванням інших варіантів, в результаті якого ЄУЕА спільно з іншими галузевими асоціаціями підготувало повний пакет змін до Правил ринку, Кодексу системи передачі, Порядку формування тарифу на послуги з диспетчерського (оперативнотехнологічного) управління, Методики формування цін на допоміжні послуги для реалізації механізму компенсації виробникам з ВДЕ  через надання допоміжної послуги зі зменшення навантаження виробниками з ВДЕ за командою ОСП з операційної безпеки.

Зазначений механізм передбачає наступне:

  1. Запроваджується допоміжна послуга зі зменшення навантаження виробниками з ВДЕ за командою ОСП з операційної безпеки (далі – ДП зі зменшення навантаження виробників з ВДЕ ).
  2. Виробники з ВДЕ мають прямі відносини з ОСП щодо надання такої ДП. Підстава – договір про надання ДП зі зменшення навантаження виробників з ВДЕ. Укладання договору є обов’язковою умовою для отримання компенсації виробниками з ВДЕ.
  3. ДП надають виробники з ВДЕ, приєднана потужність об’єктів яких більше або дорівнює 1 МВт.
  4. Виробники з ВДЕ зобов’язуються забезпечити спроможність обладнання надавати ДП зі зменшення навантаження (вимоги до обладнання визначені Кодексом системи передачі).
  5. Обсяг фактично наданих ДП розраховується виробниками з ВДЕ відповідно до Методики розрахунку обсягів недовідпуску електричної енергії виробниками з ВДЕ (додаток до Правил ринку) за результатами фактичної активації цієї послуги оператором системи передачі.
  6. Джерело оплати ДП – тариф оператора системи передачі на послуги з диспетчерського управління. Для уникнення задвоєння платежів пропонується встановлювати тариф на диспетчерське управління окремо для виробників та інших користувачів системою передачі. Відповідні зміни до Порядку формування тарифу на диспетчерське управління додаються. З огляду на те, що питання компенсації виробникам з ВДЕ внаслідок команд ОСП з операційної безпеки, має бути прийнято виважено та не створювати у майбутньому проблем для учасників ринку, просимо Вас розглянути механізм компенсації, що пропонується ЄУЕА, та пакет змін до актів НКРЕКП для його впровадження. Будемо раді зробити презентацію альтернативного варіанту для Членів НКРЕКП фахівців Комісії та відповісти на всі питання.

Пропозиції були підготовлені з допомогою Енергетичного радника ЄУЕА 2020 IMEPOWER та підтримані членами ЄУЕА.