1579620757343368

Сьогодні, 21 січня 2020 року, Мінекоенерго представило проект Концепції «зеленого» енергетичного переходу до 2050 року.

Визначальна мета Концепції – зменшення обсягу викидів парникових газів з метою забезпечення кліматично нейтральної економіки України у 2070 році у соціально прийнятний спосіб.

Концепція є загальною та буде оновлюватись Міністерством з урахуванням майбутніх тенденцій і змін в світовій кліматичній, екологічній, економічній, енергетичній політиці, розвитку технологій, методів управління та знань. Планом реалізації Концепції на найближче десятиліття буде Інтегрований план з боротьби зі зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року.

ВДЕ в поєднанні з підвищенням енергоефективності утворюють найпотужніший інструмент у декарбонізації національних та глобальної економік.

Згідно Концепції, Україні економічно доцільно до 2050 року досягнути 70% частки ВДЕ у виробництві електроенергії. Причому значну частину (до 15%) має складати виробництво електроенергії за рахунок дахових сонячних електростанцій в домогосподарствах та бізнесі. Заплановане впровадження технологій акумулювання енергії на промисловому рівні.

Повне заміщення вугільних теплових електростанцій (ТЕС) планується завершити до 2050 року. Частка атомної генерації в електроенергетичному балансі України зменшиться до рівня 20-25%, а гідроенергетики – залишиться на поточному рівні.

В сфері енергоефективності заплановано, зокрема, запровадити «зелене» будівництво, провести широкомасштабну термореновацію існуючих будівель; розвивати системи централізованого теплозабезпечення, охолодження та гарячого водопостачання, особливо у великих містах, на основі відновлюваних джерел енергії.

Енергетичні ринки: побудова ринків з високим ступенем відкритості та конкуренції. Перетворення споживачів в прозюмерів. Інтеграція з ринками ЄС.

Більше інформації, презентації за посиланням: http://bit.ly/36bSGri.

Мінекоенерго закликає до діалогу та подання своїх зауважень та пропозиції на адресу: tatyana.shevtsova@mev.gov.ua.