Важливі для національного економічного розвитку України міжнародні угоди, ратифіковані 2016-2017 року, які саме знаходяться на стадії (підготовки) впровадження.

1. Угода про заохочення та захист інвестицій між Україною та Фондом міжнародного розвитку Організації країн-експортерів нафти, заснований державами-членами Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК) укладена на 10 років та набула законної сили імплементації з 05 грудня 2017 року

2. Проект “Вища освіта України” – Фінансова угода між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифікована 08 листопада 2017 року. Загальна вартість проекту складає 160 млн євро, Угода має на меті залучення під державні гарантії до 120 млн євро кредитних коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що будуть спрямовані на здійснення заходів з підвищення енергоефективності будівель університетів та інших інвестицій, пов’язаних з освітнім процесом. У проекті беруть участь такі університети: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ); Національний університет «Львівська політехніка»; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка; Чернігівський національний технологічний університет; Сумський державний університет; Вінницький національний технічний університет.

3. 12 квітня 2017 року Верховною радою України ратифіковано Фінансову угоду (Проект “Міський громадський транспорт України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком Загальна вартість Проекту відповідно до розрахунків Банку складає 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро). Позичальник заявив про намір фінансувати Проект у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок коштів позики Банку, а решту суми у розмірі 200 000 000 євро (двісті мільйонів євро) за рахунок позик, що будуть надані іншими міжнародними фінансовими установами, Інвестиційних Грантів та інших фінансових ресурсів. Проект передбачатиме інвестиції у приблизно 20 середніх та великих міст України, які ставлять собі за мету закупити новий рухомий склад (тролейбуси, трамваї, автобуси та вагони метро) для парку пасажирського транспорту, власником якого виступають міські громади, відновити існуючу транспортну інфраструктуру та розширити її за рахунок нових елементів транспортної інфраструктури. Попередньо взяти участь у проекті подали заявки такі міста: Львів, Біла Церква, Харків, Суми, Кременчук, Одеса, Київ, Чернігів, Луцьк, Івано-Франківськ, Миколаїв, Тернопіль, Запоріжжя.

4. Угода на 10 років між Кабінетом Міністрів України та Урядом Королівства Норвегія про технічне та фінансове співробітництво ратифікована 22 березня 2017 року. Мета Угоди прагнення до співпраці з метою сприяння сталому економічному та соціальному розвитку і просуванню демократії та дотриманню прав людини в Україні. Технічна допомога включає в себе, зокрема, передачу ноу-хау, тренінги, консультації, поставку обладнання та матеріалів, допомогу пов’язану із впровадженням нових технологій, необхідних для успішної реалізації програм/проектів. Фінансова допомога включає в себе, зокрема, гранти для фінансування постачання товарів, обладнання і матеріалів, робіт та послуг, необхідних для успішної реалізації програм/проектів. З метою реалізації програм/проектів у рамках цієї Угоди всі ввезення товарів повинні бути звільнені від будь-яких податків, мита, зборів та інших платежів, які мають аналогічну силу. Це також стосується послуг, коштів і інших ресурсів у зв’язку із здійсненням програм/проектів у рамках цієї Угоди.

5. Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою, яку ратифіковано 14.03.2017 сприятиме розвитку двостороннього торговельно-економічного співробітництва між Україною та Канадою, дозволить вітчизняним товаровиробникам отримати економічні вигоди від безмитного доступу до ринку Канади, відкриє можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і для розвитку й модернізацій власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизняної продукції на нових ринках.

6. Угоду між Урядом України і Європейським Союзом про участь України в програмі ЄС “Конкурентоспроможність підприємств малого і середнього бізнесу (COSME) (2014-2020), ратифіковано 22.02.2017 року. Програма COSME – це набір тематичних підпрограм, реалізація яких покликана:

1) Вирішити проблеми в сфері малого і середнього підприємництва, які пов’язані з доступом до фінансування, виходом на нові ринки та вдосконаленням внутрішніх бізнес-процесів;

2)  Вдосконалити пріоритетні сфери національної економіки (IT-сфера, туризм, галузі промисловісті).

7. Фінансову угоду (Проект “Основний кредит для аграрної галузі – Україна”) між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифіковано 20 вересня 2016 року. Проекти в рамках угоди будуть охоплювати такі сфери: зернові культури, олійні культури, аквакультура та рибне господарство, сільськогосподарська техніка та обладнання; потужності для сушки, зберігання, переробки та логістики; інвестиції у аквакультуру та інфраструктуру холодового ланцюга в секторі рибного господарства. Позичальником ресурсів виступає Україна в особі Мінфіну, що за участі Мінагрополітики та у взаємодії з ПАТ «Укрексімбанк», надасть фінансові ресурси комерційним банкам. Обрані банки, у свою чергу, здійснюватимуть відбір проектів, їх фінансування та моніторинг практичної реалізації цих проектів.

Строк надання кредитів – до 12 років із 4-річним пільговим періодом. Проект планується реалізувати в період з 2016 до 2020 року. Варто зазначити, що за рахунок кредитних коштів може бути покрито до 50% вартості проектів. Джерелом фінансування решти 50% вартості будуть власні кошти банків-учасників або засоби кінцевих бенефіціарів. З рештою, реалізація проекту сприятиме акумулюванню фінансових ресурсів в обсязі близько € 800 млн.

8. Фінансову угоду (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком ратифіковано 03 лютого 2016 року. Загальна вартість Проекту, за оцінками Банку, складає 800 000 000 євро (вісімсот мільйонів євро). Проект буде фінансуватися на 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) з позики Банку та на 400 000 000 євро (чотириста мільйонів євро) власним коштом Кінцевих Бенефіціарів, з Інвестиційних Грантів та паралельного фінансування з боку інших міжнародних фінансових організацій. Мета кредиту – впровадження проектів міської інфраструктури, які мають на меті реконструкцію та оновлення чи мінімізацію погіршення стану Міської Інфраструктури України для того, щоб покращити значною мірою енергетичну ефективність реконструйованих об’єктів, а також зробити внесок у забезпечення енергетичної безпеки України, скорочення втрат енергії і води, вдосконалення послуг поводження з твердими побутовими відходами, централізованого теплопостачання, міського освітлення, водопостачання (включаючи гаряче та холодне водопостачання, а також подачу води для пиття та інших потреб) та каналізації, і загалом у поліпшення безпеки та якості послуг, що надаються (включаючи нове будівництво, реконструкцію, модернізацію та інші види робіт).

Джерела:

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/893_001-17/paran2#n2

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/971_001-16/paran2#n2

http://www.president.gov.ua/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-ratifikaciyu-finansovoyi-ugodi-44806

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/971_022-16/paran2#n2

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/578_027-16/paran2#n2

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1917-19/paran2#n2

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/984_025-16/paran3#n3

http://cosme.me.gov.ua/

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/971_021/paran2#n2

http://www.minagro.gov.ua/uk/node/22246

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/971_020/paran929#n929