В період 10-19 червня 2020 року Європейсько-українcьке енергетичне агентство провело опитування  представників бізнесу, що стосуються персоналу різної кваліфікації за професіями. В опитуванні, яке тривало 10 днів взяло участь 37 компаній, 7 з яких – представники галузі енергоефективності, 25 – відновлюваної енергетики та 5 компаній, які реалізують свою ділову діяльність в обох зазначених секторах, і майже порівну компаній у відновлюваній енергетиці, що представляють напрямок вітру та сонця.  Результати цього опитування були використані в дослідженні СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ У СФЕРАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Серед опитаних представників бізнесу, що працює в сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності, 89,2% компаній відчувають дефіцит кваліфікованого персоналу. Дуже значним (понад 50%) його вважають
67,6% респондентів. Решта опитаних розподілені на три рівні групи – по 10,8% компаній оцінили наявний дефіцит персоналу як значний (30-50%), не дуже значний (10-30%) і незначний (менше 10%) Компанії, які працюють у виді діяльності «Інженер/Будівельник/EPC», вказали на дуже значний дефіцит кваліфікованого персоналу. При цьому приблизно половина з них назвали дефіцитними усі професії (посади, спеціальності) працівників, тоді як другій половині не вистачає проєктирувальників і фахівців з сервісного обслуговування. Серед компаній- виробників обладнання 75,0% відчувають дуже значний дефіцит кваліфікованих технічних працівників, решта 25% вказують на не надто значний дефіцит технічних працівників, а також інженерів-електриків і механіків.
Компанії, які одночасно працюють у таких видах діяльності, як«Інженер/Будівельник/EPC» та «Виробник обладнання» (10,8%) відзначають дуже значну нестачу фахівців у галузі інноваційних нових технологій. Ще
10,8% компаній, які працюють одразу в двох видах діяльності, – «Оператор/Інвестиційна компанія» та «Інженер/Будівельник/EPC», вказують на значний дефіцит інженерів-електриків і спеціалістів-техніків з турбін. Про незначний дефіцит персоналу говорять представники 10,8% компаній, які працюють одночасно у трьох видах діяльності – «Інженер/Будівельник/EPC», «Виробник обладнання» та «Оператор/Інвестиційна компанія». Вони наголошують, що станом на зараз, через 9 місяців невизначеності в галузі відновлюваної енергетики, не відчувають дефіциту кваліфікованих кадрів. Фактично необхідні фахівці є в надлишку, тому що існує дефіцит об’єктів, які цей персонал міг би будувати.
Переважна більшість (89,2%) респондентів вважає, що протягом останніх п’яти років кваліфікація працівників, зайнятих в Україні у сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності, підвищилась. Така сама частка опитаних інвестує власні кошти в підвищення кваліфікації персоналу. На думку 13,5% представників компаній, внаслідок розвитку сектору відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні з’явились такі нові професії, як монтажники турбин, сервісні інженери, сайт менеджери, менеджери проектів. Ще 10,8% зазначили, що відновлювана енергетика в Україні є новою галуззю, але вона вимагає таких самих професій, що й звичайні енергетичні технології. В цьому контексті для України новими є
професії технічного планувальника і планувальника.
Майже третина опитаних (32,5%) переконана, що працівники можуть використовувати власний досвід і знання, набуті під час роботи у секторі відновлюваної енергетики та енергоефективності, скрізь, де потрібні технічні навички.

ЄУЕА дякує всім компаніям, що змогли активно долучитися до опитування та надати необхідну інформацію.