Існує кілька рушіїв глобального перетворення енергії, як показано нижче на малюнку.
Зменшення викидів вуглецю є суттю аналізу IRENA, враховуючи нагальну необхідність швидкого скорочення викидів, які спричиняють кліматичні зміни. Паризька угода встановлює чітку мету обмежити підвищення глобальної температури до «значно нижче» 2 ° C, а в ідеалі – до 1,5 °C, порівняно з доіндустріальним рівнем, протягом цього століття.
Для реалізації цієї кліматичної мети необхідна глибока трансформація світового енергетичного ландшафту. Світ повинен терміново відійти від споживання викопного палива та перейти до чистіших відновлюваних видів енергії, швидко замінивши традиційне виробництво викопного палива та використання низьковуглецевих технологій.
IRENA пропонує амбіційний, але технічно та економічно здійсненний шлях для здійснення цієї енергетичної трансформації та створення більш стійкого майбутнього чистої енергії. Для досягнення цілей Паризької угоди викиди вуглекислого газу (СО2), пов’язані з енергетикою, необхідно зменшувати щонайменше на 3,8% на рік з цього моменту до 2050 р. Після чого продовжувати скорочувати. Однак тенденції за останні п’ять років свідчать про щорічне зростання викидів CO2 на 1,3%. Якщо такі темпи будуть підтримуватися, то до 2030 року бюджет планети на викиди вуглецю значною мірою буде вичерпаний, що призведе до підвищення температури на рівні понад 3 °C вище доіндустріального рівня з потенційно катастрофічними наслідками. Цей випадок також означав би, що уряди не виконували зобов’язань, які вони взяли під час підписання Паризької угоди.
No photo description available.