Група міжнародних та українських інвесторів, які представляють більшість учасників сектору відновлюваної енергетики України, які інвестували більш ніж 4 млрд євро в проекти ВДЕ в Україні, а також взяли на себе зобов’язання щодо подальших інвестицій в розмірі, що перевищує 2 млрд євро протягом наступних 3 років у секторі генерації електричної енергії з відновлюваних джерел, використовуючи енергію сонця, вітру та біо-енергію звернулись до Президента України щодо активних дій до стабілізації галузі ВДЕ.
 
Підписанти цього листа готові розглянути питання щодо обмеженого зниження діючої ставки «зеленого» тарифу та незначного пришвидшення збільшення відповідальності за балансування (за умови впровадження максимальної вартості витрат на балансування до моменту запровадження повністю ліквідного, прозорого та конкурентного ринку балансування та допоміжних послуг) на умовах продовження строку договору купівлі-продажу електричної енергії та на умовах ухвалення Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України пакету заходів, спрямованих на зниження ризиків неплатоспроможності сектору ВДЕ. Це стосується як електростанцій з ВДЕ, що введенні в експлуатацію, так і майбутніх проектів, для яких укладено попередні договори купівлі-продажу електричної енергії.
 
Інвестиції, зазначені вище, та результати таких інвестицій (дохід від податків на прибуток підприємств, рівень зайнятості населення, перехід до енергетичної системи з нейтральним рівнем емісії вуглецю, зменшення залежності від імпортних енергоресурсів, тощо) стануть важливою історією успіху Уряду України у залученні прямих іноземних інвестицій.