Кабінет Міністрів України прийняв постанову щодо надання  державної гарантії для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом, що залучається ПрАт НЕК “Укренергоˮ 

Вчора, 11 жовтня Кабінет Міністрів України оприлюднив Постанову № 1049 “Про надання у 2021 році державної гарантії за зобов’язаннями приватного акціонерного товариства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

✔️Державна гарантія для забезпечення виконання боргових зобов’язань за кредитом ПрАт НЕК “Укренергоˮ відбуватиметься шляхом випуску та розміщення облігацій на міжнародних фондових ринках з метою підтримки його ліквідності та стійкості роботи.

✔️У постанові зазначено: «Міністерству енергетики разом з приватним акціонерним товариством “Національна енергетична компанія “Укренерго” та державним підприємством “Гарантований покупець” забезпечити спрямування коштів за запозиченнями на погашення заборгованості, яка виникла відповідно до договорів про купівлю-продаж електричної енергії за “зеленим” тарифом, укладених державним підприємством “Гарантований покупець” з виробниками електричної енергії, яким встановлено “зелений” тариф».

Постанова: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-u-2021-roci-derzhavno-a1049