✍🏻Сьогодні ми хотіли б поділитися з Вами новими визначеннями поняття енергетичних спільнот, а саме новими “Співтовариства з відновлюваної енергетики” (REC) та “Громадянські енергетичні спільноти” (CEC). Відповідно до звіту CEER (Council of European Energy Regulators) від червня 2019 р. 

🔻Основні відмінності між двома визначеннями стосуються правил щодо членства, допустимих технологій генерації, географічного обсягу та дозволених видів діяльності. 

1️⃣ Відповідно до статті 2 Директиви (ЄС) 2018/2001 «спільнота відновлюваних джерел енергії» означає юридичну особу:

(а) яка відповідно до чинного національного законодавства базується на відкритій та добровільній участі, є автономною та ефективно контролюється акціонерами або членами, які знаходяться в безпосередній близькості до проектів відновлюваної енергетики, якими володіє та розробляє юридична особа;

(б) акціонерами або членами яких є фізичні особи, МСП (малі та середні підприємтсва)  або місцеві органи влади, включаючи муніципалітети;

(в) основною метою яких є забезпечення екологічних, економічних, соціальних вигод для своїх акціонерів чи членів або для місцевих територій, де вона працює, а не фінансові прибутки ”.

2️⃣ Відповідно до статті 2 Директиви (ЄС) 2019/944 “громадянське енергетичне співтовариство” означає юридичну особу, яка:

(а) базується на добровільній та відкритій участі та ефективно контролюється членами або акціонерами, які є фізичними особами, місцевими органами влади, включаючи муніципалітети, або малі підприємства;

(в) основна мета базується на наданні екологічних, економічних, соціальних вигод своїм членам чи акціонерам або місцевим районам, де вона працює, а не  фінансовий прибуток; 

(в) може брати участь у виробництві, у тому числі з відновлюваних джерел, розподілі, постачанні, споживанні, агрегатуванні, зберіганні енергії, послугах з енергоефективності або зарядних пристроях для електричних транспортних засобів або надавати інші енергетичні послуги своїм членам або акціонерам ”.

✔️Спільноти відновлюваних джерел енергії можуть включати лише технології відновлюваної енергії.

✔️Акціонери або члени спільноти відновлюваних джерел енергії повинні розташовуватися в безпосередній близькості від проектів відновлюваної енергетики, які належать і розробляються спільнотою відновлюваних джерел енергії.

✔️Громадянське енергетичне співтовариство обмежене електроенергетичним сектором (в той час, як спільноти відновлюваних джерел енергії можуть охоплювати будь-який енергетичний сектор), але можуть охоплювати більше видів діяльності, а саме виробництво, розподіл та постачання, споживання, агрегування, зберігання чи енергоефективність, послуги з зарядки електромобілів та інші енергетичні послуги (в той час як спільноти відновлюваних джерел енергії можуть охоплюють лише виробництво, споживання та продаж енергії).

🌍 Звіт CEER про регулятивні аспекти самоспоживання та енергетичних спільнот, 25 червня 2019 р

https://www.ceer.eu/documents/104400/-////8ee38e61-a802-bd6f-db27-4fb61aa6eb6a

Джерело інфографіки:

https://www.compile-project.eu/wp-content/uploads/Explanatory-note-on-energy-community-definitions.pdf