Закон «Про енергетичну ефективність» імплементує законодавство Європейського союзу щодо енергоефективності — Директиву 2012/27 ЄС про енергоефективність та Директиву 2009/125/ЄС щодо екодизайну енергообладнання.

Очікуванні зміни від реалізації цього закону:

  • муніципалітети матимуть енергетичні плани міст та схеми розвитку теплопостачання, буде запроваджена система енергетичного менеджменту та за кошти місцевого бюджету купуватимуть обладнання з високим класом енергоефективності;
  • державні органи також купуватимуть обладнання з високим класом енергоефективності та запровадять енергетичний менеджмент для своїх будівель;
  • великі промислові підприємства запровадять енергетичний аудит або систему енергетичного менеджменту;
  • буде запроваджена електронна система моніторингу енергоефективності.

Незважаючи на те, що закон дасть поштовх розвитку багатьом напрямкам щодо підвищення енергоефективності в Україні, на жаль поза увагою залишилися деякі пункти Директиви 27, які в новому законодавстві не відображенні:

  • Стратегія термомодернізації будівель (стаття 4 Директиви 27)
  • Модернізація державних будівель, як показова роль (стаття 5 Директиви 27 )

В Україні одним із найбільших споживачів енергії є будівлі (житловий сектор та сфера послуг), на частку якого припадає 37% енергоспоживання країни. Наразі, термомодернізація будівель повільно набирає обертів. Все ще існує багато питань, які перешкоджають масштабному утепленню будівель – запуск нових інструментів фінансування, вимоги до енергоефективності та проблеми пов’язані з термомодернізацією житлових будинків без ОСББ. Саме довгострокова стратегія термомодернізації  повинна містити  відповіді на ці питання.