Енергетичним Радником ЄУЕА – Imepower підготовлено огляд: “Законодавчі ініціативи за період 01 – 30 червня 2022 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ”. 

Завантажити документ: IMEPOWER Legal Monitoring June 2022

Верховна Рада України

Набуття чинності

09 червня 2022 року набув чинності Закон України від 12 травня 2022 року № 2247-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану».

Закон передбачені спрощені процедури передачі в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності – насамперед для розміщення виробничих потужностей підприємств, переміщених (евакуйованих) із зони бойових дій, об’єктів критичної інфраструктури та розміщення об’єктів для тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб.

Прийняті закони

У період 01 червня – 30 червня 2022 року закони, які можуть впливати на діяльність виробників ВДЕ, Верховною Радою України не приймалися.

Зареєстровані проєкти

27 червня 2022 року за  № 7496 зареєстрований проект Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо підтримки суб’єктів господарювання, які внаслідок збройної агресії Російської Федерації по відношенню до України та бойових дій на території України понесли економічні втрати у вигляді знищення чи пошкодження майна.

Законопроектом пропонується тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, звільняються від оподаткування податком на додану вартість, акцизним податком, а також від обкладення ввізним митом операції з ввезення на митну територію України и у митному режимі імпорту виробниче устаткування та обладнання, комплектуючі засоби до нього.

Умовою для такого звільнення є:

 • звільнення можливе для суб’єкта господарювання всіх форм власності, який поніс економічні втрати у вигляді знищення чи пошкодження майна в обсязі більше 10% балансової вартості активів станом на 1 січня 2022 року;
 • обсяг завданої суб’єкту господарювання  шкоди має бути підтвердженої експертним висновком в установленому порядку;
 • звільнення допускається щодо операцій з товарами, загальна вартість яких не перевищує обсяг завданої суб’єкту господарювання  шкоди;
 • суб’єкт господарювання, який скористався пільгою не має права протягом трьох років з моменту ввезення (пересилання) устаткування, обладнання, а також комплектуючих засобів до них відчужувати вказане майно (засоби) іншим особам. У випадку порушення, він втрачає право на пільги та зобов’язаний сплатити в установленому порядку всі несплачені податки та збори.

10 червня 2022 року за № 7456 зареєстрований проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо підтримки виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану».

Законопроектом пропонується:

 • доповнити коло суб’єктів інвестиційної діяльності іноземними фінансовими установами і міжнародними фінансовими організаціями;
 • передбачити особливості інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану;
 • заохочувати іноземних інвесторів створювати з українськими суб’єктами спільні підприємства для реалізації інвестиційних проєктів під час воєнного стану (частка іноземних інвестицій у статутному капіталі має становити не менше 10 відсотків та не більше 80 відсотків, а інвестування від приватних інвесторів має складати не менше 4 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб  протягом протягом трьох місяців з початку реалізації проекту);
 • суб’єкти господарювання поділяються в залежності від видів діяльності та розміру підприємства та у залежності від цього визначаються види підтримки;
 • для проєктів у сфері альтернативних джерел енергії  (будівництво нових об’єктів альтернативної енергетики або модернізація старих об’єктів) передбачається допомога у вигляді надання коштів на безповоротній основі за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів або міжнародної допомоги, що надається для наданої для таки цілей:
 • шляхом безоплатного або пільгового надання в користування земельних ділянок або майнових комплексів державної або комунальної форми власності в межах до 5 гектар або 10000 квадратних метрів відповідно, строком до 5 років;
 • підключення ліній тепло-, газо-, водо- та електропостачання до об’єктів, де будуть розміщуватися виробничі приміщення;
 • придбання устаткування, обладнання та комплектуючих до них, які безпосередньо використовується суб’єктом господарювання для виробництва продукції;
 • безоплатного перевезення устаткування, майна та інших матеріальних цінностей,  необхідних для провадження діяльності суб’єкта;
 • безоплатне або пільгове забезпечення проживання працівників суб’єкта господарювання протягом 3 місяців.

Кабінет Міністрів України

Постанова КМУ від 24 червня 2022 р. № 722 «Деякі питання здійснення дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві в умовах воєнного стану».  Набирає чинності 12 липня 2022 року.

Постановою, зокрема, визначено такі особливості надання послуг з питань дозвільних та реєстраційних процедур у будівництві на період дії воєнного стану в Україні та протягом одного року з дня припинення чи скасування воєнного стану:

у разі ненадання відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки або неприйняття рішення про відмову в їх наданні протягом 10 робочих днів з дня реєстрації заяви про їх видачу проектування об’єкта будівництва здійснюється без отримання містобудівних умов та обмежень відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні та обмежень у використанні земель, визначених Законом України “Про охорону культурної спадщини”;

заяви про видачу містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, подаються за вибором замовника до відповідного уповноваженого органу з питань містобудування та архітектури особисто або через електронний кабінет в Електронній системі або заповнюються та надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення до центру надання адміністративних послуг;

встановлено принцип мовчазної згоди щодо отримання замовником (у разі потреби)  погодження проектної документації від органу охорони культурної спадщини. У разі ненадання погодження або ненадання обґрунтованої відмови протягом 30 днів органом охорони культурної спадщини погодження проектної документації вважається погодженим за замовчуванням;

розроблення проектної документації на будівництво об’єктів умовною висотою не вище 20 метрів на відстані не менше 1 кілометра від бокової межі льотної смуги та 2 кілометри від торців льотної смуги здійснюється без погодження з експлуатантом аеродрому, Державною авіаційною службою або Міністерством оборони. Зазначене положення поширюється також на містобудівні умови та обмеження, видані до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 р. № 1427 “Питання використання приаеродромної території”;

зареєстровані повідомлення про початок виконання будівельних робіт та видані дозволи на виконання будівельних робіт, відповідно до цієї постанови, є чинними до завершення будівництва.

Постанов КМУ від 14.06.2022 р. № 700 «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326 і від 19 квітня 2022 р. № 473».

Зазначеною постановою, зокрема, вносяться зміни до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого постановою КМУ від 19 квітня 2022 р. № 473.

Змінами передбачається, що встановлений постановою КМУ від 19 квітня 2022 р № 473 порядок обстеження пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації об’єктів застосовується для фіксації пошкоджень будівель та споруд усіх форм власності, у тому числі приватної форми власності, яка необхідна для оцінки шкоди та втрат відповідно до Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, затвердженого постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 326.

Крім цього, постановою затверджена примірна форма акта комісійного обстеження об’єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії Російської Федерації, який складається за результатами проведеного обстеження пошкоджених об’єктів.

Зазначена постанова КМУ може бути корисна для виробників та інвесторів у сфері ВДЕ, які зазнали збитків, завданих внаслідок військових дій 

Постанова КМУ від 10 червня 2022 р. № 667 «Про внесення змін до Порядку подання фінансової звітності».

Зміни, що внесені до Порядку подання фінансової звітності, передбачають, що:

підприємства, які не подали у період дії воєнного стану або стану війни проміжну, річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність у строки, визначені цим Порядком, подають таку звітність протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання;

підприємства, які мали (мають) місцезнаходження в районах проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану, або підприємства, структурні підрозділи (відокремлене майно) яких розташовані на таких територіях (районах), зобов’язані провести інвентаризацію станом на перше число місяця, що настає за місяцем, в якому з’явилася можливість доступу до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, та відобразити результати інвентаризації у бухгалтерському обліку відповідного звітного періоду.

Райони проведення воєнних (бойових) дій у період дії воєнного стану визначаються відповідно до законодавства.

Міністерство енергетики України

Прийняті рішення

Наказ від 15.06.2022 р. № 206 «Про розрахунки з виробниками за “зеленим” тарифом». Наказ набрав чинності 05 липня 2022 р.

Відповідно до наказу визначено новий порядок (розмір) розрахунків з виробниками ВДЕ, а саме:

 • Гарантований покупець на період дії воєнного стану в Україні з коштів, що надходять від продажу електричної енергії, виробленої виробниками ВДЕ, здійснює перерахування за перші 10 днів розрахункового місяця коштів на сплату за придбану електричну енергію, у такому обсязі:
 • сума, що дорівнює значенню 18 %від відповідного (сонце, вітер) середньозваженого розміру “зеленого” тарифу за 2021 рік, – для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з енергії сонячного випромінювання, з енергії вітру;
 • сума, що дорівнює значенню 35 % від середньозваженого розміру “зеленого” тарифу за 2021 рік, – для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з гідроенергії;
 • сума, що дорівнює значенню 40 %від середньозваженого розміру “зеленого” тарифу за 2021 рік, – для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біогазу;
 • 5) сума, що дорівнює значенню 75 %від середньозваженого розміру “зеленого” тарифу за 2021 рік, – для виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії з біомаси.

У разі наявності залишку грошових коштів після виконання виплат згідно  з визначеним вище розподілом коштів, цей залишок розподіляється та спрямовується виробникам пропорційно розміру нарахувань для відповідного виробника, але не більше вартості товарної продукції розрахункового періоду, розрахованої за “зеленим” тарифом для такого виробника.

 • Розрахунок за 20 днів  та за результатами розрахункового місяця здійснюється таким чином , щоб було збережено показники розрахунків, передбачених у підпункті 1).

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 30 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 655 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332».

Постановою доповнюється підпункт 13) пункту 1 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану» новим положенням, згідно з яким «Гарантований покупець при здійсненні розрахунку небалансу електричної енергії, пов’язаного з врегулюванням небалансів електричної енергії виробників ВДЕ, що входять до його балансуючої групи, за розрахунковий період за лютий – червень 2022 року (включно), не  враховує сумарний обсяг не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями продавців (позитивне значення), що входять до балансуючої групи гарантованого покупця, у розрахунковому періоді торгової зони в результаті виконання команд ОСП на зменшення навантаження.

Постанова негативно впливатиме на виробників ВДЕ. Розмір небалансу Гарантованого покупця за період лютий – червень 2022 року, що розподіляється між учасниками балансуючої групи, не буде зменшуватись на обсяги не відпущеної електричної енергії генеруючими одиницями виробників ВДЕ, що входять до його балансуючої групи. Відповідно, це впливатиме (в сторону збільшення) на розмір частки відшкодування небалансу гарантованого покупця, яку повинен сплатити кожний  учасник його балансуючої групи.

На засіданні 28 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 653 «Про внесення змін до постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332».

Постановою вносяться зміни до підпункту 1) пункту 1 постанови НКРЕКП від 25 лютого 2022 року № 332 «Про забезпечення стабільного функціонування ринку електричної енергії, у тому числі фінансового стану учасників ринку електричної енергії на період дії в Україні воєнного стану».

Зміни стосуються визначення максимальних обсягів продажу на ДД, РДН та ВДР електричної енергії учасниками ринку, які використовують генеруючі одиниці типу D, та внесення змін до принципів розрахунку фінансової гарантії.

Зазначена постанова впливатиме на діяльність виробників ВДЕ, які вийшли з балансуючої групи Гарантованого покупця та здійснюють діяльність на ринкових засадах. 

На засіданні 28 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 651 «Про визначення ставки внеску на регулювання на III квартал 2022 року» та постанову № 650 «Про визначення планової ставки внеску на регулювання на 2023 рік».

Постановами встановлено:

 • ставку внеску на регулювання на III квартал 2022 року у розмірі 0,074 відсотка;
 • планову ставку внеску на регулювання на 2023 рік у розмірі 0,090 відсотка.

На засіданні 28 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 629 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 350».

Пункт 1 постанови НКРЕКП від 26.03.2022 № 350 «Про особливості ліцензування у сферах енергетики та комунальних послуг у період дії в Україні воєнного стану» доповнюється новим підпунктом згідно з яким підставою для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є виявлення за результатом розгляду заяви і підтвердних документів про отримання ліцензії, інформації про здійснення контролю за діяльністю суб’єкта господарювання особами, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є тимчасово окупована територія.

На засіданні 21 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 622 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335».

Затверджені НКРЕКП зміни до пункту 3 постанови НКРЕКП від 01 березня 2022 року № 335 «Про врегулювання деяких питань на строк запровадження (введення) воєнного стану в Україні» подовжують термін подання звітності та інформації суб’єктами господарювання, які є ліцензіатами НКРЕКП та яка подається відповідно до постанови НКРЕКП від 17 лютого 2021 року № 254 (щодо подання фінансової звітності). Вказана звітність за відповідні звітні періоди має бути подана протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни в Україні.

На засіданні 21 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 621 «Про затвердження Змін до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов».

Зміни до Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та ліцензійних умов, передбачають, зокрема, зміни у частині порядку оформлення результатів перевірок та методики визначення сум надлишково отриманого або недоотриманого доходу від здійснення ліцензованої діяльності з розподілу електричної енергії.

На засіданні 07 червня 2022 року НКРЕКП прийнято постанову № 568 «Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 26 березня 2022 року № 352». Постановою:

 • вносяться змін до Порядку тимчасового приєднання електроустановок до системи розподілу у період дії в Україні воєнного стану зміни;
 • затверджуються Правила приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.

Зокрема, передбачено, що замовники, з якими оператор системи розподілу до 24 лютого 2022 року уклав договори про приєднання, зобов’язання за якими не виконані, мають право звернутися до оператора системи розподілу щодо отримання послуги з тимчасового приєднання на період дії в Україні воєнного стану.

Такі замовники послуги протягом десяти днів після завершення чи скасування на території України воєнного стану мають ініціювати внесення змін до укладених до 24 лютого 2022 року договорів про приєднання у частині визначення строку їх дії та строку надання послуг з приєднання. Після виконання сторонами зобов’язань за договорами про приєднання замовник повинен ініціювати проведення остаточного розрахунку вартості плати за приєднання з урахуванням Правил приведення тимчасово приєднаних на період дії на території України воєнного стану електроустановок у відповідність до вимог Кодексу систем розподілу.