– визначення особливостей надання та використання земель під об’єктами енергетики, їх спеціальних зон з метою дотримання правового режиму використання, встановлення обмежень на провадження певних видів господарської та іншої діяльності щодо будівництва та забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та ліквідації аварій; 
– захист населення, земель та навколишнього природного середовища від несприятливої дії об’єктів енергетики, а також забезпечення їх безпечної експлуатації і запобігання та ліквідації аварій; 
– визначення обмежень для власників і користувачів земельних ділянок у спеціальних зонах об’єктів енергетики; 
визначення підстав та порядку відшкодування збитків власникам та користувачам земельних ділянок внаслідок обмеження їх прав, погіршення якості земель або приведення їх у стан, непридатний для використання за цільовим призначенням. 
Відповідно до цього Закону об’єкти передачі електричної енергії можуть розміщуватися на земельних ділянках усіх категорій земель без зміни їх цільового призначення.