Також до завдань НКРКП належить формування і забезпечення прогнозованості цінової і тарифної політики на ринках, які перебувають у стані природної монополії та суміжних до них ринків, сприяння впровадженню стимулюючих методів регулювання цін; забезпечення самоокупності діяльності суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках; забезпечення рівних можливостей для доступу споживачів до товарів (послуг) на ринках, які перебувають у стані природних монополій; обмеження впливу суб’єктів природних монополій на державну політику і сприяння конкуренції на ринках, суміжних до ринків, які перебувають у стані природної монополії з метою забезпечення ефективного функціонування відповідних галузей.

Визначено основні принципи діяльності НКРКП, її склад і порядок формування, організацію діяльності, повноваження, форми та методи діяльності, відносини НКРКП з Кабінетом міністрів, іншими органами виконавчої влади, а також з органами місцевого самоврядування, відповідальність суб’єктів природних монополій та суб’єктів господарювання на суміжних ринках, НКРКП та їхніх посадових осіб.