Протягом останніх років, в Україні, впровадження Гарантій походження (ГП) стало актуальною темою для сектора ВДЕ у зв’язку зі скорим переходом на нову ринкову модель та необхідністю покриття зобов’язань за “зеленим” тарифом в поточних умовах дефіциту коштів. Підприємства галузі ВДЕ та державні стейкхолдери ставлять схожі питання щодо зобов’язань України та варіантів механізму впровадження ГП. Команда ЄУЕА поспілкувалася з експертом Секретаріату Енергетичного Співтовариства, Найдою Тасо, і  обговорили роботу Секретаріату над Гарантіями походження та питання щодо варіантів впровадження механізму в Україні.

Що зумовлює необхідність впровадження Гарантій походження та які терміни для цього маємо? Яка регуляторна основа та вимоги до Гарантій походження? Як впровадження ГП допоможе Україні у виконанні зобов’язань щодо вступу до ЄС?

Директива про відновлювані джерела енергії (RED II), що була прийнята Енергетичним Співтовариством у 2021 році, є частиною Clean Energy Package. Кінцевий термін її транспонування та впровадження закінчився наприкінці 2022 року. Проте багато Договірних сторін (Енергетичного Співтовариства) все ще має труднощі щодо виконання вимог REDII, пов’язаних з Гарантіями походження (ГП). Хоча впровадження надійної системи ГП було зобов’язанням, що випливає з попередньої директиви, що була чинною в Енергетичному Співтоваристві з 2012 року, RED II вимагає ще ширшого підходу до ГП. Конкретно, вона встановлює зобов’язання видавати ГП для всіх носіїв енергії, включаючи електроенергію з відновлюваних джерел, гази, опалення та охолодження.

Будучи країною-кандидатом на вступ до ЄС, Україна має повністю відповідати вимогам ЄС, включаючи REDII, і, відповідно, забезпечити її транспозицію та імплементацію.

Що таке Гарантія походження та яке її призначення?

Це електронний сертифікат, який підтверджує походження конкретної одиниці енергії, яка продається кінцевим споживачам. Гарантія походження (ГП) містить фактичну інформацію, відому як атрибут, про джерело, з якого була отримана ця енергія. ГП містить також інформацію про технологію, місце виробництва та назву виробника. Стандартний розмір Гарантії походження – 1 МВт-год.

Як сталося, що Секретаріат Енергетичного Співтовариства залучився до розробки Гарантій походження у своїх Договірних сторонах?

З одного боку, Договірні сторони Енергетичного Співтовариства зобов’язані виконувати вимоги ЄС. З іншого боку, зростаюча потреба у незалежності від викопного палива збільшує занепокоєння щодо енергетичної безпеки, що вимагає термінового збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел. Наприкінці 2020 року деякі сторони відставали від графіка в обох цілях, тому Секретаріат Енергетичного Співтовариства запустив регіональний проект з Гарантіями походження, щоб підтримати їх.

Як членство в регіональній системі ECS сприятиме приєднанню України до AIB Hub, і яку роль відіграє AIB Hub в обміні та передачі торгових сертифікатів (ГП) в рамках Європейської системи енергетичної сертифікації (EECS)?

Регіональна платформа ECS повністю відповідає вимогам Європейського Союзу та Енергетичного Співтовариства, включаючи стандарти EECS та CEN. Це дозволяє проводити торгівлю гарантіями походження між Договірними сторонами до приєднання до AIB. Крім того, цей механізм повністю відповідає вимогам хабу AIB, тому коли всі необхідні попередні умови будуть виконані і Україна стане членом AIB, вона зможе легко приєднатися до хабу.

Які є рамки проекту Енергетичного Співтовариства та які інші аспекти він охоплює, окрім розвитку регіональної системи?

Основною метою проекту Енергетичного Співтовариства – створення національного електронного реєстру для кожної Договірної сторони (ДС), а також регіональної системи для забезпечення торгівлі ГП між ДС. Таким чином, реєстр для України в рамках регіональної системи був створений минулого року і наразі готовий до використання, після того, як орган видачі підпише пряму угоду з постачальником послуг (Grexel).

Який зараз стан розвитку регіональної системи?

Регіональна система разом з національними реєстрами підготовлена для всіх Договірних сторін. Грузія стала першою країною, яка підписала угоду з Grexel та запустила свій реєстр на початку 2023 року. Щоб підготувати необхідне законодавство, їм знадобилось менше 6-ти місяців. Варто зазначити, що Grexel має готові реєстри для інших країн, які очікують підписання угоди від органів видачі. За допомогою регіональної системи Договірні сторони зможуть торгувати ГП між собою.

Проект має ще два етапи: коли/якщо орган видачі Договірної сторони стане членом AIB та його реєстр буде додано до хабу AIB, то він зможе торгувати ГП з Договірними сторонами Енергетичного Співтовариства та з державами-членами ЄС. Зрештою, очікується, що всі Договірні сторони приєднаються до AIB. Секретаріат Енергетичного Співтовариства підписав Меморандум про взаєморозуміння з AIB для підтримки Договірних сторін у цьому питанні.

Чи можна підключити незалежно розроблений реєстр Гарантій походження до платформи Energy Community?

Тільки реєстр, розроблений компанією Grexel, може бути включений до регіональної системи. Іншими словами, якщо українські відповідні органи вирішать створити власний реєстр, то Україна не зможе бути включена до регіонального хабу Енергетичного Співтовариства. Однак, вона все ще зможе долучитись до AIB в майбутньому, якщо всі необхідні умови будуть виконані.

А як щодо інших носіїв енергії: газу, опалення тощо?

На даний момент, реєстри, розроблені компанією Grexel, застосовуються лише для електроенергії та не включають жодних інших джерел енергії. Однак, з технічної точки зору, після визначення відповідних органів видачі, можна легко розширити поточний реєстр на інші джерела енергії.

Яка система сертифікації існує в ЄС?

Європейська система енергетичних сертифікатів (European Energy Certificate System (EECS)) є універсальною системою сертифікатів для країн ЄС. EECS адмініструється Асоціацією видавців (Association of Issuing Bodies (AIB)). Відповідно до вимог REDII, стандарт CEN-EN 16325 допрацьовується.

Яку функцію виконують Гарантії походження в ЄС чи будь-якому іншому розвиненому ринку?

З 2012 року на європейському ринку стали спостерігатись постійні темпи зростання обсягів Гарантій походження (ГП), які складають 12% на рік. Хоча передача гарантій походження EECS відбувається через AIB Hub, вони можуть бути вторговані двосторонньо або через спеціальні платформи. Ціна на ГП залежить від багатьох факторів, таких як: технологія виробництва, місяць, країна, кількість вироблених ГП або потужність виробництва. На сьогоднішній день, ціна ГП в Європі коливається від 4 до 7 євро. Корпоративні споживачі становлять більшість попиту на ГП, щоб показати свій вуглецевий слід та досягнути цілей декарбонізації. Запровадження ГП також дає споживачам можливість стимулювати перехід до зеленої енергетики, надаючи їм можливість вибирати джерело своєї електроенергії.

Додаткову статистику щодо Гарантій походження в країнах AIB можна знайти тут: https://www.aibnet.org/facts/marketinformation/statistics/activitystatisticsallaibmembers

Чи отримають Гарантії походження проекти за “зеленим” тарифом/ чи іншою державною підтримкою?

Договірні Сторони повинні забезпечити, щоб при отриманні виробником фінансової підтримки за схемою підтримки, ринкова вартість гарантії походження для такої ж продукції належним чином враховувалась у відповідній схемі підтримки. Видача гарантій походження для підтримуваної електроенергії та їх продаж на ринку через аукціон може допомогти уникнути подвійних субсидій, оскільки дохід від аукціонів використовуватиметься державою для фінансування системи підтримки та, таким чином, компенсуватиме вартість підтримки відновлюваних джерел.

Як можна продати Гарантію походження? Чи постачатиметься вона в комплекті з електроенергією чи продаватиметься окремо від електроенергії, що постачається?

Можна продавати Гарантію походження (ГП) як разом з електроенергією, так і окремо від неї. Якщо ГП продаватимуть окремо, то це буде найпростіший спосіб для компаній задовольнити вимоги щодо споживання зеленої енергії. Крім того, це дасть споживачам можливість обирати, яку потужність вони споживають.

У разі пакетного продажу, то ГП сертифікати продаються разом з електроенергією за корпоративними угодами про закупівлю електроенергії, так званими cPPA.

Чи існують обмеження для торгівлі Гарантіями походження з державами-членами ЄС?

Стаття 19(11) REDII встановлює обмеження на визнання Гарантій походження між державами-членами ЄС та третіми країнами.

У своїх висновках від грудня 2022 року, Рада міністрів Енергетичного Співтовариства запропонувала Європейській Комісії подати пропозицію щодо подолання цього бар’єру на наступному засіданні Ради міністрів, яке відбудеться наприкінці 2023 року. Проте в тих же висновках Рада міністрів закликає Договірні сторони, органи видачі Гарантій походження, долучитися до регіональної ініціативи, започаткованої Секретаріатом, та підписати контракти з Grexel, щоб почати використовувати національні реєстри. Це залишається ключовою передумовою для продовження обговорення зняття обмеження з REDII.

Які витрати пов’язані з функціонуванням реєстру, розробленого для системи Енергетичного Співтовариства?

Пропозиція від Grexel для України передбачає можливість безкоштовного користування на рік. Починаючи з другого року, витрати на технічне обслуговування та експлуатацію становитимуть 2500 євро на місяць. Постачальник послуг буде забезпечувати підтримку системи та реєстрів в повній відповідності з вимогами ЄС. Постійні витрати будуть зафіксовані протягом перших трьох років, що є частиною проекту Енергетичного Співтовариства.

Чи передбачається можливість проведення аукціону безпосередньо в системі реєстру Гарантій походження? Як будуть продаватися Гарантії походження?

Платформа регіональної системи Енергетичного Співтовариства не передбачає можливості торгівлі Гарантіями походження, оскільки це відноситься до відповідальності кожної країни окремо. Згідно з пропозиціями Міністерства енергетики України, пропонується створити декілька торгових майданчиків, включаючи Оператора ринку, для торгівлі ГП.