ЄУЕА звернулося до НКРЕКП з пропозиціями стосовно наступних питань, вирішення яких є нагальним для виробників з ВДЕ, зокрема:

1. Створення у ДП “Гарантований покупець” дефіциту коштів у розмірі 20% від вартості товарної продукції виробників з ВДЕ

Пропозиція: виключити з тексту таке доповнення до проекту Змін у пункті 12.1 Порядку купівлі Гарантованим покупцем електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії (Порядок), затверджених постановою НКРЕКП від 26.04.2019 року №641, а саме: «Pn − видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, на підставі розрахунків, наданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у розмірі не менше 20 відсотків прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік, тис. грн.».

2. Визначення терміну “відшкодування” як компенсації без прямого віднесення її до товару або послуги унеможливить сплату ПДВ

Пропозиція: компенсація має бути чітко визначена як «послуга», яку Гарантований покупець надає виробникам з ВДЕ з врегулювання їх небалансів (операція, яка обкладається ПДВ), що дозволить обом суб’єктам здійснювати сплату ПДВ.

3. Несвоєчасна оплата врегулювання небалансів може стати підставою для виключення виробника з ВДЕ із балансуючої групи Гарантованого покупця

Пропозиція: виключити з п. 10.7 Порядку положення щодо втрати членства в балансуючій групі гарантованого покупця, а також виключити п. 7.11 з проєкту змін до Типового договору.

Повний текст листа за посиланням: Лист ЄУЕА_22_12_2020 до проекту Змін до постанови НКРЕКП від 26 квітня 2019 року № 641