ОВД для сонячнихта вітрових проектів: робити чи ні?

Сьогодні 18 жовтня відбулась зустріч членів ЄУЕА (iC consulenten, Imepower, Укрвіндінвестментс) з  Вихристом  Сергієм Михайловичем, к.ю.н., доцентом кафедри державно-правових дисциплін Університету економіки та права “КРОК”, Експертом з апроксимації законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля.

IMG 20181018 10055712 жовтня набрав чинності Закон України, який раніше був відомий як законопроект № 8015 від 08.02.2018 щодо підвищення інвестиційної привабливості будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. У вересні ВРУ ухвалила його у другому читанні, а першого жовтня Президент вже його підписав. Ця процедура введена для адаптації українського законодавства до законодавства ЄС і для зручності і прозорості був створений єдиний реєстр онлайн.

Всі конструкції класифікуються в Україні на етапі проектування за трьома класами наслідків: об’єкти з незначними (СС1), середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками. Українське законодавство має різні нормативні вимоги для кожного класу наслідків. Наприклад, на відміну від об’єктів CC2 та CC3, об’єкти CC1: звільняються від експертизи проектної документації; не вимагають надання дозволів на будівництво та введення в експлуатацію сертифікатів, але дотримуються більш простих процедур, які вимагають подання повідомлення про початок будівельних робіт (до початку будівництва) та декларування готовності об’єкту до експлуатації (після завершення будівництва); дозволяється будувати підрядники, які не мають ліцензій на будівництво.

Новий закон знижує порогові значення для класифікації будівельних проектів, щоб вони могли розглядатися як об’єкти CC1. Також, новий Закон змінює один з основних вимог до класифікації – суму матеріальних та соціальних збитків, які можуть бути спричинені розбиттям класифікованого об’єкта. На даний момент, для того, щоб проект будівництва був класифікований як об’єкт СС1, витрати не повинні перевищувати 2500 встановлених законом мінімальних заробітних плат (наразі 9 307 500 грн. або приблизно 284 000 євро).

Згідно з новим законом, будівельні проекти все ще підпадають під дію 284 000 євро, проте збитки клієнта (включаючи вартість будівництва проекту) не включаються до цієї суми, якщо в проекті не беруть участі ні державні кошти, ні гарантії. Враховуючи, що збитки замовника (включаючи вартість будівництва проекту) зазвичай складають більшість матеріальних та соціальних збитків, які можуть бути спричинені розбиттям класифікованого об’єкта, для будівельних проектів буде набагато легше класифіковані як об’єкти СС1, і користуються перевагами, наведеними вище, оскільки вартість їх будівництва не буде врахована.

Що стосується сонячних та інших проектів відновлюваної енергетики, які, як правило, не мають інших матеріальних або соціальних збитків, які можуть бути спричинені їх руйнуванням, за винятком збитків клієнта, це означає, що вони, як правило, розглядаються як об’єкти СС1 незалежно від вартості проекту, якщо не беруть участь державні кошти чи гарантії.

Що стосується проектів з вітроенергетики, то новий Закон також  дозволяє класифікувати існуючі проекти вітроенергетики як об’єкти CC1; проекти вітроенергетики, що підлягають оцінці впливу на довкілля (“ОВД”), можуть бути класифіковані як об’єкти СС1, якщо вони отримують позитивний експертний висновок  уповноваженого екологічного органу.

Будівельні проекти, однак, можуть бути класифіковані як об’єкти CC2 або CC3 на основі інших вимог до класів наслідків, встановлених законодавством України (наприклад, якщо вони потребують ОВНС).

Проходження ОВД

Важливим було дізнатися, що сам субєкт господарювання вирішує чи потрібно йому проходження ОВД. Але на етапі отримання дозволу на будівництво, можуть вимагати ОВД висновок, а можуть і не вимагати. Відповідно до Закону про ОВД, субєкт господарювання сам бере на себе відповідальність прийняття рішення щодо категорії, до якої він підпадає.

Експерти рекомендують оцінити вплив в цілому. Тобто якщо будується СЕС, потрібно брати проект комплексно: сама сонячні панелі, електромережа та підстанція. Це зменшить ризики виникнення додаткових вимог до оцінки на стадії отримання висновків від органів.

Наразі йде обговорення щодо гармонізації ОВД і ОВНС, потенційно на меті Міністерства домовились, що при наявності ОВД, то ОВНС не потрібне, а якщо планована діяльність не підпадає під категорію 1 чи 2 і не потребує ОВД, тоді ОВНС має залишитись.