Європейський банк Реконструкції та Розвитку  сумісно з Глобальним Екологічним Фондом (GEF) розпочинає реалізацію Програми «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці».

Програма сприятиме інвестиціям в інноваційні біоенергетичні технології та практики, пов’язані з використанням сільськогосподарських залишків та відходів, шляхом сприяння та розвитку сталих біоенергетичних ланцюжків доданої вартості. Програма «Україна: Сталі інновації у ланцюжку створення вартості в біоенергетиці» складається з чотирьох компонентів.  Наразі ЄБРР розпочинає реалізацію першого компоненту Програми «Підтримка законодавчої та регуляторної бази для біоенергетичних ланцюжків в Україні». Виконавцями цього компоненту Програми є данська компанія COWI A/S (https://www.cowi.com/). ЄУЕА увійшло до складу робочої групи з розробки Дорожньої карти розвитку біоенергетики в Україні до 2025 року.

 

Перший компонент Програми «Підтримка законодавчої та регуляторної бази для біоенергетичних ланцюжків в Україні» включає наступні заходи:

1) Розробку плану дій з розвитку біоенергетики, що включає аналіз чинного законодавства, що регулює біоенергетичні ланцюжки в Україні, розробку рекомендацій щодо подолання існуючих бар’єрів, та обговорення запропонованого плану дій із зацікавленими стейкхолдерами;

2) Розробку регуляторних механізмів та стимулів для впровадження біоенергетичних проектів, що включає створення нових та внесення змін до існуючих нормативноправових актів, що регулюють біоенергетичні ланцюжки в Україні, обговорення їх положень із стейкхолдерами;

3) Підтримку створення біопаливної біржі та схем сертифікації біомаси, що включає аналіз існуючої політики та розробку пропозицій щодо створення умов для початку роботи біопаливної біржі та схем сертифікації біомаси, обговорення зазначених пропозицій із стейкхолдерами.