Асоціація «Європейсько-українське енергетичне агентство» (надалі – «ЄУЕА»), що об’єднує відомих міжнародних та вітчизняних інвесторів із загальним обсягом інвестицій у відновлювану енергетику України понад 3,5 млрд євро, що вкладені у будівництво понад 2,7 ГВт встановленої потужності об’єктів ВДЕ з використанням енергії вітру, сонця та біоенергії, звернулась до Прем’єр-Міністра України Дениса Шмигаля із роз’ясненням своєї позиції щодо стабілізації ситуації в галузі ВДЕ.

Сектор відновлюваної енергетики є однією з найбільших історій успіху залучення прямих іноземних інвестицій в Україні. Важливо, що наші члени також залучили провідні міжнародні фінансові установи та банки для фінансування цих проектів, включаючи Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD), Корпорацію фінансування міжнародного розвитку США (DFC, раніше OPIC), Датський урядовий інвестиційний фонд для країн, що розвиваються, Proparco зі Франції, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Finnfund з Фінляндії, Swedfund зі Швеції, Фінансову Компанію Розвитку (FMO), Північну екологічну фінансову корпорацію (NEFCO), Норвезьке агентство гарантування експортних кредитів (GIEK) та інших. Залучення менш дорогих довгострокових джерел фінансування від міжнародних фінансових установ є вирішальним фактором для досягнення більш низьких цін для будь-яких майбутніх проєктів в українському енергетичному секторі.

На жаль, з моменту введення нової моделі ринку електроенергії в липні 2019 року державні органи України зробили численні заяви і вчинили певні дії, які можуть поставити під загрозу наші інвестиції. До них відносяться ретроспективні зміни, що можуть бути застосовані до регуляторної бази сектора відновлюваної енергетики. Крім того, виробники з ВДЕ зазнали істотних затримок із оплатою «зеленого» тарифу Державним підприємством «Гарантований покупець», отримуючи менше 10% платежів за поставлену електроенергію з березня 2020 року. Ці питання викликають серйозне занепокоєння щодо привабливості України для прямих іноземних інвестицій, не лише в галузі відновлюваної енергетики, але і в усіх галузях економіки.

Ми розуміємо, що український ринок електроенергії знаходиться в стані економічної кризи через вади реалізації нової моделі ринку, постійної бездіяльності з боку Регулятора і останнім часом через наслідки від COVID-19. Ми готові надати Вам підтримку в стабілізації фінансового становища Гарантованого покупця шляхом добровільної реструктуризації «зеленого» тарифу, що забезпечить плавний і успішний перехід до системи аукціонів. Ми сподіваємось на досягнення компромісу та підписання Меморандуму про взаєморозуміння, який би поважав права інвесторів і передбачав кроки, спрямовані на комплексну реформу ринку електроенергії.

У той же час ми хотіли б висвітлити певні принципи і ключові параметри такої реструктуризації, які мають вирішальне значення для кожного з нас:

 1. Медіація. Правильним процесом пошуку і реалізації компромісного рішення залишається медіація із залученням Секретаріату Енергетичного Співтовариства. Ми будемо вдячні за залучення медіатора (Секретаріат Енергетичного Співтовариства), а також спостерігачів (ЄБРР та Представництва ЄС) до усіх зустрічей, обговорень та обміну документами.
 2. Добровільна участь. Реструктуризація «зеленого» тарифу має бути добровільною. Ми вважаємо, що члени нашої асоціації та інші учасники ринку добровільно виявлять бажання приєднатися до процесу реструктуризації, який передбачатиме укладення вдосконаленого PPA із стабілізаційним застереженням і граничною вартістю небалансів.
 3. Малі електростанції. Не повинно бути ніяких змін в регуляторній базі для ВДЕ електростанцій з встановленою потужністю менше 1 МВт, щоб поточна криза не вплинула ні на інвесторів – фізичних осіб, ні на українських інвесторів – суб’єктів малого бізнесу.
 4. Повна компенсація обмеження генерації. Повна компенсації виробленої електричної енергії за «зеленим» тарифом при обмеженні її виробництва, як в даний час передбачено Законом України «Про ринок електричної енергії».
 5. Платіжна дисципліна ДП «Гарантованого Покупця». Держава повинна забезпечити до кінця 2020 року погашення заборгованості, нарахованої з початку року, в рамках погодженого періоду часу і своєчасну оплату майбутньої дебіторської заборгованості. Це повинно бути досягнуто при належному фінансуванні ДП «Гарантованого покупця» через тариф оператора системи передачі або з інших джерел. Будь-яка подальша затримка платежів потребує узгодження спеціальних умов. Всі поточні щомісячні платежі від ДП «Гарантованого покупця» ВДЕ електростанціям повинні виконуватися в повному обсязі і своєчасно, починаючи з 1 липня 2020 року.
 6. Реструктуризація «зеленого» тарифу для ВЕС та СЕС, введених в експлуатацію у 2017-2019 роках:
 • Сонячна енергетика: зменшення «зеленого» тарифу на 15% для СЕС із встановленою потужністю понад 10 МВт (12,5% – для СЕС із встановленою потужністю, рівною чи менше 10 МВт) із продовженням строку PPA на 2 роки;
 • Вітрова енергетика: зменшення «зеленого» тарифу на 7,5% для ВЕС із продовженням строку PPA на 2 роки.
 1. Реструктуризація «зеленого» тарифу для ВЕС та СЕС, введених в експлуатацію у 2020-2022 роках. Враховуючи, що на цю групу електростанцій вже вплинуло зниження у 2020 році на 25% для СЕС та на 10% для ВЕС на підставі чинного законодавства, ми пропонуємо надати інвесторам наступні варіанти на вибір:
 • Варіант 1 – відсутнє зниження «зеленого» тарифу; відсутнє продовження строку PPA; відсутнє стабілізаційне застереження; відсутня гранична вартість балансування; 50% відповідальності за небаланс з 2021 року, 100% відповідальності за небаланс з 2022 року; допустима похибка прогнозування для ВЕС 10% та для СЕС 5%;
 • Варіант 2 – зниження на 2,5% від «зеленого» тарифу 2020 року; відсутнє продовження строку PPA; включення до PPA стабілізаційного застереження; 50% відповідальності за небаланс з 2021 року, 100% відповідальності за небаланс з 2022 року; обмеження граничної вартості балансування у розмірі 3,6 євро/МВт-год (помножене на щомісячну генерацію електроенергії в МВт-год); допустима похибка прогнозування для ВЕС 10% та для СЕС 5%.
 1. Будівництво нових проєктів:
 • СЕС: кінцева дата укладення попередніх PPA для СЕС – 01 липня 2020 року з потенційним продовженням строку на 1 місяць через карантин;
 • ВЕС: інвестори у вітрову енергетику завершуватимуть поточні проєкти до кінця 2022 року.
 1. Відповідальність за небаланси:
 • Не повинно бути змін у законодавстві щодо допустимої похибки прогнозування для ВЕС на 10% і для СЕС на 5%;
 • Якщо уряд хоче прискорити процес покладення відповідальності за небаланси на виробників з ВДЕ, щомісячні витрати на балансування потрібно обмежити в розмірі 3,6 євро/МВт-год, помноженому на обсяг генерації.
 1. Стабілізаційне застереження: Держава має гарантувати, що оновлений PPA буде регулюватися законами та нормативно-правовими актами, дійсними на дату набуття чинності основними PPA, і що не буде внесено подальших змін до системи підтримки «зеленого» тарифу, податків, регуляторної бази (включаючи PPA) або будь-яких інших подібних змін, які негативно впливатимуть на доходи, витрати, вартість та IRR об’єктів з ВДЕ, інших ніж узгоджені під час поточної реструктуризації «зеленого» тарифу. Такі положення мають бути невід’ємною частиною законодавства, а також повинні відображатися в PPA.

Kоментарі членів ЄУЕА, що не підтримали спільну позицію:

№1

ТОВ «Дніпро Бузький ВЕС» не може погодитися з листом і хотіли би, щоб Ви конкретизували конкретніше такі аспекти:

Гарантований покупець повинен бути платоспроможним до кінця періоду дії “зеленого” тарифу

Стаття 7: Варіант 2 виглядає зараз таким чином:

 • мінус 2,5% від “зеленого” тарифу 2020 року; відсутність пролонгації PPA; поліпшений PPA із стабілізаційним пунктом; 50% відповідальності за небаланс з 2021 року, 100% з 2022 року; гранична максимальна вартість 3,6 Євро / МВт·г (помножене на щомісячну генерацію електроенергії в МВт·год)
 • допустима похибка прогнозування для ВЕС 10% та для СЕС 5% ;

Ми не можемо це підтримати.

 1.        За умови Гарантований покупець є платоспроможним з 1 липня 2020 роки ми могли б підтримати:
 • мінус 2,5% від “зеленого” тарифу 2020 року; пролонгації PPA на 3 роки для проектів ВДЕ, оскільки вони вклали значні кошти та не змогли розпочати будівництво; поліпшений PPA із стабілізаційним пунктом; 50% відповідальність за небаланс.
 • 50% відповідальність з 2021 року, 100% з 2022 року; обмеження граничної вартості балансування у розмірі 3,6 Євро/ МВт·г (помножене на щомісячну генерацію електроенергії в МВт·год);
 • допустима похибка прогнозування для ВЕС 10% та для СЕС 5%.
 1. За умови ВДЕ сектор знову є платоспроможним станом на 1 липня 2020 роки ми могли б підтримати:
 • Введення в експлуатацію проектів ВЕС до 31.12.2022 року.
 1. За умови ВДЕ сектор знову є платоспроможним після 1 липня 2020 року, то кінцева дата будівництва ВЕС 31/12/2022 повинна бути продовжена на період, після якого сектор знову став платоспроможним.

№2

ТОВ «Іршанська сонячна електростанція» щодо реструктуризації:

 1. Виробники ВДЕ приймають умови добровільної реструктуризації “зелених” тарифів за будь-яким із наступних варіантів:
 • для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, строк РРА продовжується на 2 роки, а “зелений” тариф знижується на 5%;
 • для усіх об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, строк РРА продовжується на 3 роки, а “зелений” тариф знижується на 7%”.

2. Виробники ВДЕ приймають умови введення фінансової відповідальності за усі похибки прогнозування виробництва електричної енергії для Виробників ВДЕ згідно законодавства, чинного на момент укладання РРА.

3. ВДЕ приймають умови обмеження строків введення нових об’єктів відновлюваної енергетики в експлуатацію за “зеленим” тарифом на таких умовах:

 • для СЕС до 1 квітня2021 р. — СЕС введені в експлуатацію з 1 квітня 2021 р. матимуть право отримати державну підтримку шляхом участі в аукціонах, а для СЕС, уведених в експлуатацію з 01 січня 2021 по 1 квітня 2021 року – з додатковим зниженням встановленого «зеленого» тарифу на 5 відсотків.
 • для ВЕС до 31 грудня 2021 р., а для ВЕС, уведених в експлуатацію з 01 січня 2022 по 31 грудня 2022 року – з додатковим зниженням встановленого на цей період «зеленого» тарифу на 5 відсотків.

Звантажити офіційний лист ЄУЕА.