job openingsЄУЕА є незалежною некомерційною організацією, відкритою для всіх зацікавлених сторін українських секторів енергоефективності (ЕЕ) та відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), які хочуть конструктивно працювати з однодумцями для внесення свого внеску у вигідний та прозорий розвиток цих ринків в Україні шляхом сприяння ведення справедливої та стійкої ділової практики, підвищення поінформованості громадськості про питання енергетики, а також шляхом здійснення впливу на енергетичну політику Уряду.

Секторами, на які зосереджена наша діяльність сьогодні, є енергоефективність (з підгрупами в будівлях, централізованому теплопостачанні, промисловості та відходів в енергетиці), біоенергетика (включаючи біомасу та біогаз), вітрова та сонячна енергія, інтелектуальні енергосистеми, проектне фінансування та Договір про заснування Енергетичного Співтовариства.

Головні обов’язки:

 • Загальне керівництво організацією;
 • Планування та проведення щорічних заходів, а також виконання інших рішень, прийнятих на Загальних зборах акціонерів (учасників) і Ради;
 • Моніторинг розвитку ринку в пріоритетних секторах;
 • Координація діяльності робочих груп;
 • Формування повідомлень EUEA до зацікавлених сторін;
 • Регулярне взаємодія з українськими державними та місцевими органами влади, міжнародними організаціями з питань розвитку, компаніями-членами та іншими зацікавленими сторонами.

 

Кваліфікаційні навики:

 • Щонайменше 5 років досвіду роботи
 • Розуміння енергетичного ринку України з акцентом на енергоефективність та відновлювані джерела енергії
 • Хороша мережа контактів у рамках відповідних бізнес-спільнот
 • Попередній досвід роботи в неурядових організаціях буде вважатись перевагою
 • Здатність підтримувати діалог з питань політики та здійснювати координацію в рамках широких груп зацікавлених сторін, включаючи державні установи та міжнародної донорської спільноти
 • Відмінні комунікативні, презентації навички та здатність щодо вирішення конфліктів
 • Вільне володіння англійською, українською та російською мовами

 

Зацікавлені кандидати повинні надіслати резюме та супровідний лист на jobs@euea-energyagency.org до 10 листопада 2012 року. Відібрані кандидати будуть запрошені на співбесіду в листопаді. Запланована дата початку роботи – початок 2013 року.