Скорочення викидів вуглекислого газу (СО2) лежить в основі світового прискорення переходу від викопних палив, що пошкоджують клімат, до чистих відновлюваних форм енергії. Енергія вітру є важливою частиною цього ключового екологічного та енергетичного рішення.

Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA) представило варіанти пришвидшення використання енергії вітру до 2050 року.

IRENA стверджує, що прискорене розміщення вітроенергетики в поєднанні зі збільшенням електрифікації може призвести до однієї чверті (або майже 6,3Гт) щорічного скорочення викидів CO₂, необхідного до 2050 року.

Більше того вітроенергетика могла б покрити більше третини світових потреб у електроенергії (35%), ставши головним світовим джерелом покоління.

Для досягнення цієї мети встановлена ​​в світі потужність вітрової енергії повинна досягати 6000 ГВт – що в 10 разів перевищує поточний рівень – до 2050 року. Це включало б 5 000 ГВт берегового вітру та 1 000 ГВт морського вітру. Азія готова стати світовим домінуючим вітровим ринком, на 2050 рік припадає понад 50% морських вітрових установок і 60% офшорних вітрових установок. 

В результаті трансформація може принести соціально-економічну користь. Глобальна вітроенергетика сприяє створенню нових робочих місць і може до 2050 року зайняти більше шести мільйонів людей по всьому світі, порівняно з приблизно мільйоном зараз.

Деталі:https://cutt.ly/rfiFoMU