Довгострокове мислення потрібне для того, щоб подолати майбутні численні виклики,  оскільки світ переходить від викопного палива до відновлюваних джерел енергії.

Відновлювані джерела енергії та енергоефективність – два рушійні сектори сталого розвитку енергетичного сектору. В умовах глобальної енергетичної трансформації, суспільства прагнуть максимізувати соціальні та економічні вигоди цього процесу. Одночасно з декарбонізацією та реалізацією кліматичних цілей, країнам необхідно створювати якісні робочі місця з високим рівнем кваліфікації працівників та стимулювати економічний розвиток.

Зайнятість у секторі відновлюваної енергетики характеризується позитивною динамікою зростання, так за даними IRENA, кількість зайнятих у секторі ВДЕ в усьому світі досягла 12 мільйонів у 2020 році, що на 60% більше, ніж у 2012 році.

Дослідження припускає що це є позитивним фактором, оскільки зменшення робочих місць у викопному паливі за сценарієм чистого нуля більш ніж компенсується новими робочими місцями, створеними у ВДЕ, енергоефективності, зеленого водню.

Зокрема, в аналізі МЕА зазначається, що шлях досягнення чистого нуля до 2050 року може призвести до збільшення робочих місць у енергетичному секторі на 14 млн. За прогнозами, цей приріст відбудеться до 2030 року завдяки новим інвестиціям у сектор чистої енергетики та буде компенсований можливим скороченням на 5 млн у промисловості викопного палива. Результатом є потенційний чистий приріст 9 млн  робочих місць у всьому світі протягом наступного десятиліття.

Щодо сектору енергоефективності, то впровадження принципу «Енергоефективність передусім» в усіх секторах економіки створить нові робочі місця для українців. Це ще один безсумнівний аргумент на користь енергоефективності як складової Плану відновлення України, – зазначає Держенергоефективності. Підвищення зайнятості, що вкрай потрібно у післявоєнний період і для країни, і безпосередньо для українських сімей, – це один з численних позитивних наслідків розвитку сфери енергоефективності. При цьому, ця сфера пропонує широкий спектр напрямів для роботи в різних секторах економіки: промисловості, секторі будівель, ЖКГ, транспорт та інших.

За оцінкою МЕА, прискорення темпів розвитку сфери енергоефективності може створити додаткові 10 млн робочих місць у світі до 2030 року в таких сферах, як нове будівництво та реконструкція будівель, виробнича та транспортна інфраструктура.

Водночас швидкий розвиток сфери енергоефективності неможливий без висококваліфікованих фахівців. Тому важливим є розвиток освітньо-наукового потенціалу.

В Україні є потужні заклади вищої освіти, які готують енергетиків, енергоменеджерів та інших фахівців у суміжних галузях, а, окрім цього, проводять атестацію тих, які мають намір здійснювати діяльність із сертифікації будівель та обстеження інженерних систем.

Джерела: 

https://www.kmu.gov.ua/news/shiroke-vprovadzhennya-proektiv-z-energoefektivnosti-zabezpechit-novi-robochi-miscya-ukrayincyam 

Net Zero by 2050 A Roadmap for the Global Energy Sector, IEA, May 2021.