Парламентарі затвердили проект Постанови про План законопроектної роботи Верховної Ради України на 2021 рік. Проект Постанови зареєстрований за номером 4691 та налічує 376 законопроектів, які поділені на 20 блоків.

А саме: Шлях до Європи, Європейської інтеграція; Цифрова трансформація; Реінтеграція тимчасово окупованих територій;  Урядова машина, ефективне врядування;  Економічний розвиток; Фінансова система; Інфраструктура; Регіональна політика; Енергетична безпека;  Захист довкілля та природних ресурсів; Соціальна політика; Соціальний захист ветеранів; Охорона здоров’я; Освіта та наука; Молодь та спорт;  Культура та інформаційна політика;  Безпека та оборона; Захист інтересів України на міжнародній арені; Безпека та правопорядок;  Юстиція.

Серед списку усіх законопроектів є ті, які стосуються енергетичної безпеки та енергоефективності, а саме:

 1. Проект Закону України “Про енергетичну ефективність”, у разі прийняття очікується Запровадження нормативно-правових засад формування та реалізації політики у сфері енергоефективності та імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність ( №180 у списку).
 2. Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативні джерела енергії” щодо розвитку виробництва електроенергії з біометану“, очікується сприяння розвитку ринку біометану в Україні (№199 у списку).
 3. Проект Закону України “Про удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів”, очікується Удосконалення умов для розвитку малої розосередженої генерації з альтернативних джерел енергії (№200 у списку).
 4. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо екологічного податку”, очікується заохочення субʼєктів господарювання при виробництві енергії використовувати біопаливо рослинного походження (№107у списку).
 5. Проект Закону України “Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергетичного потенціалу”, у разі прийняття очікується сприянняперебудови діючих генеруючих обʼєктів у високоефективні установки комбінованого циклу з метою економії витрат палива та забезпечить імплементацію Директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС 2012/27/ЄС про енергетичну ефективність (№181 у списку).
 6. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення від сплати за викидами двоокису вуглецю установок, що спалюють біопаливо”, передбачається приведення національного законодавства до загальноприйнятих світових практик, виконання положень Енергетичної стратегії, зменшення податкового навантаження, а також сприяння зниженню ціни на енергію з біопалива та приросту генеруючих потужностей на біопаливі (№198 у списку).
 7. Проект Закону України “Про визначення термінології у сфері транс-європейської енергетичної інфраструктури”, передбачає визначення понять та термінів у сфері транс-європейської енергетичної інфраструктури відповідно до права ЄС (№191 у списку).
 8. Проект Закону України ”Про визначення понять та термінів стосовно вимог до приєднання генеруючих одиниць до мережі”, передбачає визначення понять та термінів стосовно вимог до приєднання генеруючих одиниць до мережі відповідно до права ЄС (№192у списку).
 9. Проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку торгівлі твердими біологічними видами палива”, передбачається створення умов для зниження ціни на біопаливо, підвищення його якості та забезпечення біопаливом ”зелені” генеруючі потужності (№196у списку).
 10. Проект Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери вирощування енергетичних рослин”, передбачається сприяння полегшення ведення діяльності з вирощування енергетичних рослин, задіянню великої кількості малопродуктивних земель в енергетичних цілях, залученню інвестицій у відповідні проекти, а також поступовому відновленню родючості земель та покращенню екологічну ситуацію в регіонах (№197у списку).
 11. Проект Закону України “Про ратифікацію Верховною Радою України фінансової угоди між Урядом України та Європейським інвестиційним банком щодо реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”, очікується впровадження проектів з підвищення енергоефективності бюджетних будівель (шкіл, ДНЗ, установ охорони здоровʼя, адмінбудівель) шляхом залучення пільгового кредиту обсягом 300 млн. Євро (№174у списку).

Читайте Проект Постанови 01.02.2021 та Додаток 01.02.2021 на офіційному сайті Верховної Ради України:  http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70974