✅ Посилені енергоефективні заходи, забезпечать одну третину скорочень викидів, необхідних для net-zero
 
💡МЕА Net Zero Emissions by 2050 Scenario (NZE) передбачає збільшення середньорічних показників глобальної енергоємності (тобто споживання енергії на одиницю ВВП) – ключового показника енергоефективності економіки – подвоюється з приблизно 2%, досягнутих між 2010 – 2020 роках, до трохи більше 4% у 2020-2030 роках. Завдяки прискореним діям світова економіка до 2030 року може стати приблизно на третину енергоефективнішою, ніж у 2020 році.
 
Щоб підтримати активніші дії щодо енергоефективності, МЕА розробило інструментарій політики для урядів, презентований на 7-й щорічній глобальній конференції МЕА з енергоефективності в червні 2022 року. Набір інструментів складається з двох частин: перша – це десять стратегічних принципів, заснованих на рекомендаціях Глобальної комісії для невідкладних дій з енергоефективності, другий — це набір пакетів, які висвітлюють ключові підходи, доступні урядам.
 
✔️ Десять стратегічних принципів:
1️⃣ Встановити пріоритет крос-секторальним заходам з енергоефективності задля економічних, соціальних та екологічних переваг.
➖ Загальноурядовий підхід, що визначає пріоритетність міжгалузевих дій, максимізує підвищення енергоефективності в усіх секторах суспільства, посилюючи соціальний та економічний розвиток, енергетичну безпеку та стійкість, а також прискорюючи декарбонізацію енергетичного сектору.
 
2️⃣ Розкривати потенціал ефективності створення робочих місць.
➖ Енергоефективність може швидко забезпечити зростання робочих місць і продовжувати залишатися довгостроковим, стійким сектором зайнятості.
 
3️⃣ Створити більший попит на енергоефективні рішення.
➖ Зосереджувати уваги на підвищенні попиту на енергоефективні продукти та послуги задля забезпечення більшого рівня ринкової активності.
 
4️⃣ Фокусуватися на фінансах у контексті розширення масштабів діяльності.
➖Мобілізація фінансів є важливим елементом ефективних дій, і політика, спрямована на це, буде найбільш ефективною, якщо вона буде частиною широкого, узгодженого підходу до збільшення масштабів ринку, поєднуючи заходи щодо збільшення попиту з діями щодо усунення інвестиційних бар’єрів, створення ринкових умов, залучення та збільшення інвестицій приватного сектора.
 
5️⃣ Використовувати цифрові інновації для підвищення ефективності всієї системи.
➖ Політичні діячі можуть скористатися потенціалом цифрових інновацій для забезпечення розумного контролю, кращого управління енергією та ширшої оптимізації енергетичної системи.
 
6️⃣ Державний сектор повинен бути прикладом впровадження ініціатив.
➖ Провідні уряди, в плані інвестицій з підвищення ефективності державного сектору та впровадження інновації та вищих стандартів, створюватимуть новий досвід, ринки, знання та впевненість в енергоефективних рішеннях.
 
7️⃣ Залучати всі верстви населення.
➖ Впровадження заходів з енергоефективності має відбуватися на всіх рівнях суспільства, причому міста, підприємства та місцеві громади відіграють особливо важливу роль.
 
8️⃣ Використовувати поведінкові заходи для ефективної політики.
➖ Люди, які використовують заходи щодо енергоефективності, отримують переваги від більшої доступності, нижчих витрат і більш комфортного, здоровішого середовища. Поведінка споживачів відіграє важливу роль, і знання науки щодо поведінки допоможуть розробити більш розумну та ефективну політику.
 
9️⃣ Посилювати міжнародне співробітництво.
➖ Міжнародне співробітництво та обмін передовим досвідом дозволяють країнам вчитися один у одного та гармонізувати підходи та стандарти, де це необхідно. Це може прискорити впровадження політики енергоефективності та трансформацію ринків.
 
1️⃣0️⃣ Підвищувати глобальні амбіції щодо енергоефективності.
➖ Переваги від політики енергоефективності є найбільшими, коли амбіції високі, фіксуючи значний невикористаний потенціал для досягнення економічних, енергетичних та екологічних переваг.
 
✅ Друга частина (нижче на вебсторінці): https://www.iea.org/reports/the-value-of-urgent-action-on-energy-efficiency/policy-toolkit#abstract