Вебінар організований Європейсько-українським енергтичним агентством.

Відеозапис вебінару: https://www.facebook.com/EUEA.UA/videos/351898826496531/

Спікерами виступили:

 • Гуменюк Олександра, директор Європейсько-Українського енергетичного агентства.
 • Байда Олена , старший експерт проекту STARTER
 • Поровський Сергій, головний експерт з фінансування та політики енергоефективності проєкту UNIDO;
 • Левицький Михайло, керівник органу із сертифікації ТОВ «Технічні та управлінські послуги»;
 • Сіненко Олександр, координатор проєкту EUREM в Україні;
 • Гуч-Денисенко Валентина, координатор проектів з енергоефективності, ЄУЕА
 • Чеботарьова Світлана, Радник проєкту «Просування енергоефективності та імплементація Директиви ЄС про енергоефективність в Україні»;
 • Литвин Вадим, голова Асоціації енергоаудиторів України;

У своєму виступі Олександра Гуменюк, відмітила, що Україна має значний потенціал реалізації проектів сталого розвитку в тому числі за напрямком енергоефективності.  ЄУЕА має на меті зробити свій внесок в прозорий розвиток енергоефективності та відновлюваної енергетики України, шляхом сприяння справедливому та сталому розвитку бізнесу, підвищенню інформованості громадськості про питання енергетики, а також шляхом впливу на енергетичну політику уряду.

Олена Байда, розповіла про норми законодовства щодо впровадження системи енергетичного менеджменту та енергоаудиту:

«Великі підприємства повинні провести перший енергетичний аудит протягом 3 років після набрання чинності Закону, тобто до 14 листопада 2024 року. Енергоаудит  повинен проводитись кожні 4 роки. Альтернативним варіантом дій для підприємства може бути впровадження системи енергетичного або екологічного менеджменту.   Закон також, зобов’язав Держенергоефективності  проводити моніторинг проведення обов’язкових енергоаудитів та впровадження систем енергетичного/екологічного менеджменту. Наразі, законодавством не визначено штрафів за невиконання вимог закону великими підприємствами, проте не виключено, що такі норми будуть прийняті згодом, у відповідності до зобов’язань України по Угоді про Асоціацію»

Сергій Поровський зазначив, що енергоінтенсивність та не ресурсо-ефективність мають значні негативні наслідки як на рівні підприємств так і на рівні економіки Українии. Особливо це негативно впливає на вартість та конкурентоздатність національного продукту, а також на  стабільність та безпеку енергосистеми. Неефективне використання особливо енергетичних ресурсів призводить до карбонізації економіки – значних викидів СО2. Впровадження заходів з енергоефективності, це не питання тільки законодавчих вимог, а  більше питання «виживання» як економіки країни, так і підприємств. Впровадження СЕнМ, звісно, дозволить розкрити потенціал та правильно оцінити реальний результат від впровадження заходів з енергоефективності. Для підтримки впровадження СЕнМ на підприємствах UNIDO запустило декілька важливих продуктів, головними з яких є:

 • Фонд Гарантування Кредитів (UNIDO/ УКРГАЗБАНК),
 • Програма Підтримки Позичальників ФГК,
 • та разом з EUEA – «Всеукраїнська премія: Лідери енергетичного менеджменту».

Левицький Михайло розпів про етапи сертифікації системи енергетичного менеджменту на підприємстві: “Сертифікація систем енергетичного менеджменту починається з того, що потрібно заповнити заявку на сайті сертифікаційного органу, де вказати кількість працюючих осіб та іншу інформацію про підприємство. Потім сертифікаційний орган оцінює приблизний обсяг роботи. Загалом сертифікація системи енергетичного менеджменту складається із двох етапів: 1)Ознайомлення з документацією підприємства та проведенні коригувальних дії при необхідності; 2) Виїзд на промисловий майданчик.  Тривалість сертифікації системи енергетичного менеджменту та вартість залежить від обсягу підприємства. Чім більше підприємство, тим більше людино-днів потрібно на виконання роботи і відповідно рахується вартість.”

Сіненко Олександр, розпів про важливість підвищення кваліфікації  енергоменеджерів  підприємств та про EUREM.

«EUREM – це сертифікована програма післядипломної освіти, що підвищує кваліфікацію експертів у галузі енергоменеджменту та енергоефективності. Програми підвищення кваліфікації  EUREM містить теоретичні та практичні компоненти, в тому числі розробку та техніко-економічне обґрунтування енергоефективного проєкту для впровадження на  підприємстві, де працюють слухачі курсу.»

Валентина Гуч-Денисенко, представила Програму “Всеукраїнська премія: Лідери енергетичного менеджменту”:

 “Програма «Всеукраїнська премія: Лідери енергетичного менеджменту» є першою в Україні, яка відзначатиме досягнення підприємств щодо впровадження системи енергетичного менеджменту. Програма запроваджується ЄУЕА за підтримки проекту UNIDO. Всі підприємства України можуть взяти участь в цій програмі та отримати відзнаку та сертифікати на послуги з енергоефективності вартістю від 7 500 до 15000 $ США.”

Чеботарьова Світлана, розповіла про результати роботи  GIZ щодо напрямків підвищення енергоефективності в промисловості :

«Близько 100  підприємств стали партнерами проекту. Були зроблені енергоаудити підприємств та впроваджено енергоефективні заходи. Також,  в рамках проекту було розроблено посібники щодо проведення енергоаудиту та визначення його вартості»

Вадим Литвин, зазначив, що  вартість енергетичного аудиту підприємства залежить від технічного завдання та розмірів підприємства. В середньому вартість повного енергоаудиту складає  1-2% від витрат підприємства на оплату енергоресурсів. Наразі, на ринку близько 30 енергоаудиторів в промисловості, з попитом на такі послуги, фахівців стане більше.