Завдяки інвестиціям та інноваціям, технології відновлюваної енергетики є конкурентоспроможними за ціною з альтернативами виробництва електроенергії на основі викопного палива в країнах по всьому світу.
➡️ Сьогодні, накопичувачі енергії, які є критично важливі для забезпечення гнучкості декарбонізованої мережі, швидко наближаються до конкурентоспроможності. Енергія вітру та сонця вперше досягнули 10% світової електроенергії, а сукупність низьковуглецевих джерел енергії, включаючи сонячну, вітрову, гідро-, ядерну та біоенергію, разом виробили 38% електроенергії у світі в 2021 році, випереджаючи вугілля, причому Європа лідирує, а на Китай та Японію припадає більше десятої частини електроенергії вітру та сонця.
➖Проте остання оцінка МГЕЗК (IPCC) показує, що середньорічні викиди парникових газів (ПГ) у період з 2010 по 2019 роки були вищими, ніж за будь-яке попереднє десятиліття.
✔️ Тому щоб стримати зростання середньої температури нижче 1,5°C, глобальні викиди ПГ повинні досягти піку до 2025 року і скоротитися на 43% до 2030 року.
✔️ У той же час, метан, який є другим за швидкістю зростання викидів ПГ після CO2, також потрібно буде скоротити приблизно на третину до 2030 року.
✔️ Згідно зі звітом МЕА Net Zero by 2050, щорічна додаткова потужність сонячної та вітрової енергії повинна перевищувати 1000 ГВт, що в чотири рази перевищує рекордний рівень встановлення, досягнутий за останні роки.
✔️ Крім того, за даними МЕА, інвестиції в екологічно чисту енергетику повинні потроїтися до 2030 року, щоб забезпечити сталий попит. Хоча інвестиції в енергетичний перехід за останнє десятиліття зросли приблизно вдвічі (на ЄС, Китай та США припадає понад 80% інвестицій).
✅ Тому, посилення зусиль урядів і компаній щодо зменшення їхньої залежності від викопного палива є ключовим фактором, але «громадянський обов’язок» людей щодо ефективності використання енергії також повинен посилюватися.
ЄУЕА, як незалежна галузева асоціація з ВДЕ, має на меті сприяти прозорому розвитку ринків відновлюваної енергетики та енергоефективності в Україні шляхом сприяння справедливому та сталому розвитку бізнесу, підвищенню інформованості громадськості про питання енергетики, а також шляхом впливу на енергетичну політику уряду.
Джерела:
Ember, “Global Electricity Review 2022”, 30 March 2022
WEF, Fostering Effective Energy Transition 2022, 11 May 2022