Основний ризик ми бачимо в останній версії тексту – ОБОВ’ЯЗКОВИЙ перехід на нову систему FIP вітрових та сонячних електростанцій потужністю 10+ МВт до 01.01.2024 (50+ МВт вітрових та сонячних електростанцій буде примушено до нової системи ще раніше – до 01.01.2023).

Позиція ЄУЕА полягає у тому, щоб повернутись до первісної редакції Проєкту Закону у частині, що стосується добровільності виходу виробників з ВДЕ з балансуючої групи Гарантованого покупця та переходу на нову систему підтримки Feed-in Premium.

В Проєкті Закону необхідно також визначити, що для виробників з ВДЕ має бути збережена діюча система компенсації за «зеленим» тарифом за невідпущену внаслідок виконання команд ОСП електричну енергію на рівні встановленого «зеленого» тарифу.

Може бути також розглянутий альтернативний варіант, відповідно до якого правила ринку мають передбачати ціноутворення на послуги виробників з ВДЕ на балансуючому ринку у спосіб, що забезпечить компенсацію за не відпущену внаслідок виконання команд ОСП електричну енергію на рівні встановленого «зеленого» тарифу.

Вважаємо, що важливо визначити у Проєкті Закону, що для виробників з ВДЕ має бути збережений діючий механізм щодо допустимих відхилень фактичних обсягів виробництва від прогнозних, в межах яких відсутня відповідальність виробників з ВДЕ за такі відхилення (tolerance margin).

Запропонований Міненерго у фінальній редакції Проєкту Закону принцип обов’язковості виходу для окремих категорій виробників з ВДЕ з балансуючої групи Гарантованого покупця, та інші, зазначені вище пункти фактично погіршують умови діяльності виробників з ВДЕ порівняно з діючим регулюванням діяльності виробників за «зеленим» тарифом, що, на наше переконання, є порушенням взятих державою зобов’язань відповідно до Меморандуму та Закону № 810-ІХ.

Також слід зазначити, що ринок електричної енергії в Україні на сьогодні є непрозорим, неефективним та таким, що зазнає надзвичайного впливу з боку Регулятора та Уряду. Таким чином, замість примусу виробників з ВДЕ приймати участь в цьому ринку, що за поточних умов, призведе для додаткових збитків для них (у порівнянні з поточною системою продажу електричної енергії), ми вважаємо більш ефективним підходом зосередити зусилля на покращенні ринкового середовища. Прозорий та прогнозований ринок найкраще за все заохотить виробників з ВДЕ приймати в ньому участь та переходити на систему Feed-in premium (за умови збереження всіх інших істотних елементів системи «зелених» тарифів, які застосовуються зараз до виробників з ВДЕ – компенсація обмеження виробництва електричної енергії, tolerance margin тощо).

Сьогодні 21 жовтня ЄУЕА надіслало лист-позицію до Міністерства енергетики України, та очікуємо на конструктивні рішення.

Лист ЄУЕА 21.10 – Лист ЄУЕА щодо Проєкту Закону, підготовленого Міненерго для переходу виробників з ВДЕ до нової системи підтримки

The photo is taken from the Facebook page of the Ministry of Energy of Ukraine.