Огляд підготовлено енергетичним радником ЄУЕА – IMEPOWER

Завантажити огляд IMEPOWER Моніторинг 2020 11 01_15

Верховна Рада України

Проголосовані акти ВРУ

04 листопада 2020 року у першому читанні прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2020 рік” (законопроєкт № 4119). Закон, зокрема, надає КМУ повноваження приймати у 2020 році рішення щодо надання державних гарантій ПрАТ НЕК Укренерго для забезпечення виконання боргових зобов’язань в обсязі 8,9 млрд. грн.

Пояснювальна записка до законопроєкту зазначає, що ця норма спрямована на «врегулювання  розрахунків по зеленій енергетиці». Проте, власне законопроєкт не містить визначення цільового використання залучених НЕК «Укренерго» коштів саме на погашення заборгованості перед виробниками з ВДЕ.

Наразі законопроєкт готується до другого читання. ВРУ передбачила прискорену підготовку законопроєкту, строк подання пропозицій до другого читання скорочений з 14 до 7 днів.

 

Зареєстровані законодавчі ініціативи

Реєстраційний № 4101-д від 11.11.2020 – проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень. Проєкт, серед інших, містить такі зміни до Податкового кодексу, що можуть впливати на виробників з ВДЕ, а саме:

 • виробникам з ВДЕтимчасово з 1 січня 2021 року до 1 січня 2025 року дозволяється відстрочувати сплату податку на прибуток підприємства у частині електричної енергії, що не була оплачена такому виробнику з ВДЕ. Податкове зобов’язання з податку на прибуток виробника з ВДЕ за  квартальний звітний період буде обчислюватись шляхом множення розрахованого податку на прибуток  за відповідний квартальний період на коефіцієнт оплати за реалізовану електричну енергію за «зеленим» тарифом у такому періоді. З цією метою платники податку будуть здійснювати окремий облік нарахованого податку на прибуток за квартальний звітний період, та залишків податкового зобов’язання з податку на прибуток, що буде підлягати справлянню в періоди отримання оплати за електричну енергію за «зеленим» тарифом;
 • відміняється мораторій на проведення документальних (крім документальних перевірок платників податків з обсягом доходу до 20 мільйонів гривень за попередній календарний рік) та фактичних перевірок;
 • відновлюються строки для розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій, направлення контролюючими органами запитів про надання інформації;
 • збільшуються розміри ставок екологічного податку (зокрема, ставка податку за викиди двоокису вуглецю (СО2) збільшується у 3 рази поступово до 1 січня 2025 року), та ставок рентної плати за спеціальне використання води (зокрема, ставка рентної плати за використання води для потреб об’єктів гідроенергетики збільшується на 12%).

Реєстраційний № 4346 та № 4347 від 09.11.2020 – проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок екологічного податку та проєкт Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження державного фонду декарбонізації.

Проєкти законів є взаємно пов’язаними. Законопроєктами передбачено підвищення з 1 січня 2021 року ставки податку за викиди двоокису вуглецю (з 10 грн. до 30 грн. за 1 тонну викидів) та спрямування 50% цього податку до Державного фонду декарбонізації, який утворюється у складі спеціального фонду Державного бюджету. Орієнтовний обсяг коштів фонду визначено (близько 1,35 млрд грн). Цільове призначення коштів фонду – співфінансування (здешевлення) проектів (заходів), що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю. КМУ визначає порядок використання коштів фонду декарбонізації.

Проєктом закону не визначено які саме проекти (заходи) з тих, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю, будуть фінансуватись за рахунок фонду декарбонізації. В той же час Міненерго заявило, що розглядаються сім напрямків, які мають енергоефективний, екологічний та соціальний ефекти,  це:

 • Проекти із екомодернізації генеруючих підприємств;
 • Модернізація тепломереж, водоканалів, вуличного освітлення;
 • Здешевлення проектів із утилізації (переробки) побутових відходів;
 • Електробуси для громадського транспорту;
 • Стимулювання використання приватних електрокарів населенням;
 • Проекти  із заміщення традиційних видів палива в бюджетній сфері;
 • Стимулювання виробництва та використання біоетанолу, біогазу.

Проте цей список не є вичерпним і може бути доповненим.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 11 листопада 2020 року НКРЕКП прийнято постанову «Про внесення змін до Правил ринку». Постанова набирає чинності з дати її оприлюднення на веб-сайті НКРЕКП.

Зазначеним рішенням НКРЕКП запроваджує механізм відшкодування виробникам ВДЕ вартості електричної енергії, не відпущеної внаслідок виконання команди ОСП на зменшення навантаження. Запропонований механізм відшкодування недовідпуску електричної енергії є тимчасовим та буде діяти до 1 січня 2021 року.

Цей механізм передбачає оплату виробникам ВДЕ недовідпуску електричної енергії в межах договору про врегулювання небалансів електричної енергії, який укладається всіма виробниками ВДЕ з ОСП під час вступу в ринок.  НКРЕКП своїм рішенням також затвердив Методику розрахунку обсягу не відпущеної виробниками ВДЕ електричної енергії, яка буде окремим  додатком до Правил ринку. Зазначена Методика буде застосовуватись також для визначення обсягів не відпущеної у 2019 році електричної енергії при визначенні виробниками ВДЕ розміру відшкодування за недовідпуск у 2019 році.

Відносно періоду з 1 січня 2020 року до дати набрання чинності рішення НКРЕКП про затвердження тимчасового механізму, то питання відшкодування виробникам ВДЕ за цей період залишається неурегульованим.

 Оприлюднені проекти нормативно-правових актів з метою їх обговорення

04 листопада 2020 року НКРЕКП оприлюднено проєкт змін до Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу на електричну енергію, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.08.2019 № 1817. Зміни запропоновані у зв’язку з необхідністю приведення чинного Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу у відповідність до вимог Закону України від 21.07.2020 № 810-IX.

Проєктом уточнені вимоги до суб’єктів ринку, що можуть претендувати на «зелений» тариф, перелік документів, що подаються для встановлення «зеленого» тарифу.  Окремо слід звернути увагу на наступне положення проєкту. Якщо для реалізації проєкту будівництва укладався пре-РРА відповідно до частини 4 статті 71 ЗУ Про ринок електричної енергії, то технічні показники об’єкта ВДЕ, на який заявник  подає документи для встановлення «зеленого» тарифу, не повинні відхилятись від технічних характеристик такого об’єкта ВДЕ, що вказані у документах, які надавались гарантованому покупцю для укладання пре-РРА (приєднана потужність електроустановки, конфігурація та кадастровий номер земельної ділянки).

Проєкт оприлюднений на вебсайті НКРЕКП: http://www.nerc.gov.ua/?news=10726. Зауваження та пропозиції від учасників ринку приймаються до 16 листопада 2020 включно.

 

Приєднуйтесь до нас на Facebook та Linkedin щоб дізнаватися про новини першими!