Енергетичний радник ЄУЕА – IMEPOWER підготував огляд законодавчих ініціатив за період 01 – 15 січня 2022 року, що впливають на діяльність виробників з ВДЕ.

Завантажити огляд: IMEPOWER Legal Monitoring 2022 01 01_15

Верховна Рада України

Закони, що набрали чинності

01 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 30.11.2021р. № 1914-IX. Під час його розгляду та прийняття у Верховній Раді України був відомий як законопроєкт № 5600.

Зазначеним законом:

 • для виробників, що реалізують електричну енергію, вироблену з відновлюваних джерел енергії, залишено без змін пільговий режим оподаткування акцизним податком;
 • тимчасово, до 1 січня 2024 року, виробникам за “зеленим” тарифом надається право визначати податкове зобов’язання з податку на прибуток підприємств за касовим методом з урахуванням особливостей, що встановлені пунктом 58 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України;
 • підвищено ставку екологічного податку на викиди вуглекислого газу втричі – до 30 грн за 1 тонну. При цьому, не менше 70 відсотків надходжень від сплати екологічного податку буде спрямовуватися на заходи, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузями, що включені до секції C “Переробна промисловість” та секції D “Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря” Національного класифікатора України “Класифікація видів економічної діяльності”, ДК 009:2010.

Кабінет Міністрів України зобов’язано протягом шести місяців розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проект закону щодо спрямування частини надходжень від сплати екологічного податку за викиди двоокису вуглецю на заходи, що призводять до скорочення викидів двоокису вуглецю (декарбонізацію) галузей.

01 січня 2022 року набрав чинності Закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 02 грудня 2021 року № 1928-IX.

Відповідно до пункту 3 Прикінцевих положень закону на 2022 рік зупиняється дія частини третьої статті 8 Закону України “Про альтернативні джерела енергії”, яка містить вимогу до Кабінету Міністрів України передбачати у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку гарантованого покупця для оплати електричної енергії, виробленої виробниками з ВДЕ, в обсязі не менше 20 відсотків прогнозної виробітки товарної продукції електричної енергії з альтернативних джерел на відповідний рік.

Відповідно, у видатках Державного бюджету України на 2022 рік вказаний обсяг коштів не передбачений.

Для інформації: Закон України  «Про Державний бюджет України на 2022 рік» був прийнятий Верховною Радою України 02 грудня 2021 року.

Напередодні, 01 грудня 2021 року на засіданні НКРЕКП прийняло постанову № 2454 «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік».

Зазначеною постановою ПрАТ «НЕК «УКРЕНЕРГО» схвалено тариф на послуги з передачі електричної енергії на рівні 345,64 грн/МВт·год (без урахування ПДВ) та структуру тарифу на послуги з передачі електричної енергії. У структурі тарифу окремою статтею  передбачено витрати на виконання спеціальних обов’язків для забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, крім приватних домогосподарств, в розмірі – 18 035 671 тис грн.

При цьому, відповідно до Обгрунтування щодо прийняття постанови НКРЕКП «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електричної енергії НЕК «УКРЕНЕРГО» на 2022 рік»   складова на виконання спеціальних обов’язків визначена виходячи з того, що у Державному бюджеті передбачено видатки для фінансової підтримки ДП «Гарантований покупець» для оплати електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел, в обсязі 20% від їх прогнозної товарної продукції 2022 року. Сума фінансової підтримки ДП «Гарантований покупець»  розрахована НКРЕКП і становить 10 528 663 тис. грн.

Наразі очікується, що ПрАТ «НЕК «Укренерго» в установленому порядку підготує та надасть до НКРЕКП обгрунтування щодо перегляду тарифу на послуги з передачі електричної енергії для прийняття НКРЕКП відповідного рішення.

Прийняті закони

У період 01 січня – 15 січня 2022 року засідань Верховної Ради не відбувалосьа

Зареєстровані проєкти

У період 01 січня – 15 січня 2022 року не зареєстровано проєктів законів, які можуть впливати на діяльність виробників ВДЕ.

Кабінет Міністрів України

Прийняті рішення

У період 01 січня – 15 січня 2022 року Кабінетом Міністрів України не приймались рішення, які можуть впливати на діяльність виробників ВДЕ.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 14 січня 2022 року прийнято постанову НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил ринку».  Нормативно-правовим актом вносяться зміни до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307, зокрема:

 • удосконалюється термінологія (визначення терміну «система управління ринком»);
 • уточнюються умови набуття та позбавлення учасників ринку статусів «Переддефолтний» та «Дефолтний»;
 • впроваджується відповідальність ППКО за вчасну та достовірну передачу даних комерційного обліку АКО;
 • змінюється алгоритм розподілу максимально дозволених обсягів продажу за двосторонніми договорами, на РДН та ВДР між учасниками балансуючої групи у разі неподання відповідних даних стороною, відповідальною за баланс;
 • визначаються мінімальні вимоги до постачальників послуг з балансування (ППБ) щодо подання пропозицій на завантаження та розвантаження на балансуючому ринку. Так, у разі:
 • якщо ОСП за результатами аналізу придбаних обсягів РВЧ на завантаження за попередні 7 днів встановить їх недостатність (50% від потреби, зазначеної у деталях аукціонів на допоміжні послуги), ППБ зобов’язані подавати на балансуючому ринку заявки/пропозиції на балансуючу електричну енергію не менше ніж 10 % від його фізичного графіка відпуску;
 • якщо усереднений за 10 днів обсяг придбаних РВЧ на розвантаження менше ніж 50% від потреби, зазначеної у деталях аукціонів, ППБ зобов’язані подавати на балансуючому ринку заявки/пропозиції на балансуючу електричну енергію на розвантаження не менше ніж 5 % від її фізичного графіка відпуску.
 • встановлюється можливість урегульовувати взаємні зобов’язання сторін із застосуванням неттінгу шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог. Одночасно визначаються випадки коли не допускається зарахування зустрічних однорідних вимог;
 • у частині порядку обчислень та фінансових розрахунків за балансуючу електричну енергію та небаланси внесено зміни до окремих формул, також змінено формулу з визначення плати за невідповідність надання допоміжних послуг з РПЧ, аРВЧ, рРВЧ, РЗ;
 • уносяться редакційні правки.

Зазначені зміни набирають чинності з дня, наступного за днем оприлюднення постанови НКРЕКП на офіційному вебсайті  Комісії. Станом на 17 січня 2022 постанова НКРЕКП «Про затвердження Змін до Правил ринку» не була оприлюднена.