Огляд законодавчих ініціатив підготовлений IMEPOWER,  спеціально для ЄУЕА

 

Верховна Рада України

 

Проголосовані закони, постанови

 

04 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон про Митний тариф України. Чинний до цього часу Закон про Митний тариф викладено у новій редакції. Мета – упорядкувати Митний тариф з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року  на рівні перших шести знаків (офіційне видання ВМО) і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу на рівні сьомого і восьмого знаків (Official Journal of the European Communities, L 294 від 28.10.2016, vol. 59), з урахуванням зобов’язань України в рамках СОТ. Розміри ставок мита на енергетичне обладнання для СЕС та ВЕС не змінювалися. Закон набирає чинності з 1 липня 2020 року.

05 червня 2020 року Верховна Рада України проголосувала за утворення Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України з питань захисту прав інвесторів (Постанова ВРУ № 683-IX від 05.06.2020). Тимчасова спеціальна комісія створюється з правами Комітетів Верховної Ради. Завданням Тимчасової спеціальної комісії визначені:

 • здійснення аналізу рівня законодавчого захисту прав та свобод бізнесу та забезпечення підготовки пропозицій щодо внесення змін до законодавчих актів;
 • в межах повноважень , реагування на випадки порушення прав бізнесу з боку представників державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • розширення парламентської співпраці з бізнес-асоціаціями та профільними структурами;
 • співпраця із органами місцевого самоврядуванням для сприяння створенню безперешкодних умов для залучення інвестицій в регіонах України.

17 червня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії (реєстраційний № 2386 від 06.11.2019). Наразі, закон готується до підписання Головою Верховної Ради України.

Мета закону – урегулювання кредиторської та дебіторської заборгованості, що утворилась на оптовому ринку електричної енергії до 1 липня 2019 року (залишилась на ДП Енергоринок). Законопроект передбачає комплекс заходів, а саме:

 • Проведення взаєморозрахунків.

Учасники взаєморозрахунків – державний бюджет ► державні вугільні підприємства/ підприємства водопостачання, що знаходяться або постачають послуги на тимчасово окупованих територіях/ постачальники електричної енергії до 30 квітня 2015 року на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей ► оператори систем розподілу ► ДП Енергоринок ► виробники електричної енергії.

 

Алгоритм перерахування отриманих ДП Енергоринок коштів передбачає розподіл цих коштів у повному обсязі між виробниками електричної енергії та ПрАТ «НЕК «Укренерго» пропорційно до обсягів заборгованості, крім виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, яким погашення заборгованості здійснюється першочергово.

Також учасники можуть здійснювати переведення боргу та відступлення права вимоги за придбану/реалізовану на оптовому ринку електричну енергію між електропостачальниками, операторами системи розподілу, ДП Енергоринок, виробниками електричної енергії та ПрАТ НЕК «Укренерго».

 • Списання заборгованості.

Учасники списання заборгованості – вугільні підприємства ► ДП регіональні електричні мережі та ДП Укрінтеренерго ► ДП Енергоринок ►виробники електричної енергії  державного сектору економіки (ДП та 100% ПАТ) та НЕК Укренерго

 

Кабінет Міністрів України приймає рішення про збільшення статутного фонду (капіталу) виробників електричної енергії, за рахунок емісії та внесення до статутного фонду (капіталу) облігацій внутрішньої державної позики на суму списаної заборгованості.

 

 • Заміну сторони у зобов’язаннях ДП Енергоринок.

По залишках дебіторської або кредиторської заборгованості ДП Енергоринок визначає та підтверджує обсяг боргу кожного дебітора перед ним та відступає права вимоги до таких боржників своїм кредиторам (на підставі договору).

 

 • Списання залишків заборгованості ДП Енергоринок та його ліквідація.

 

Для виробників з ВДЕ прийняття цього закону є позитивним сигналом щодо вирішення питання погашення «старої» заборгованості, що утворилась до 1 липня 2019 року. Передбачається погасити заборгованість шляхом проведення взаєморозрахунків з виробниками електричної енергії з пріоритетним погашенням заборгованості перед виробниками з ВДЕ. Проте слід зважати на те, що ефективність реалізації цього механізму в значній мірі залежить від того чи буде передбачено у Державному бюджеті на 2021 рік видатки за відповідними бюджетними програмами для погашення заборгованості державних вугільні підприємств, підприємств водопостачання.

 

Зареєстровані законодавчі ініціативи

 

Реєстраційний № 3658 від 15.06.2020 – Проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» підготовлено Мінекоенерго та внесено Кабінетом Міністрів України для реалізації положень  Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні, підписаного 10.06.2020 р. (далі – Меморандум про взаєморозуміння). Відповідальним за підготовку проекту у Верховній Раді визначений Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.  Огляд законопроєкту і порівняння з підписаним Меморандумом можна переглянути тут.

Реєстраційний № 3657 від 15.06.2020 – Проєкт закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» підготовлено Мінекоенерго та внесено Кабінетом Міністрів України з метою подолання кризових явищ в енергетиці, та зокрема передбачає:

 • збільшення частки реалізації електричної енергії, виробленої атомними станціями, за двосторонніми договорами;
 • пролонгації терміну виплати інвестиційної складової виробникам, яким встановлена інвестиційна складова до тарифу на електричну енергію (теплова генерація);
 • продовження строку роботи постачальників універсальних послуг та постачальника «останньої надії» на ринку електричної енергії,
 • дозвіл гарантованому покупцю здійснювати продаж електричної енергії, у тому числі купованої від виробників ВДЕ, за двосторонніми договорами.

Останнє положення реалізує домовленості, досягнуті Меморандумом про взаєморозуміння.

Реєстраційний № 3665 від 16.06.2020 – Проєкт закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо запровадження податку на виведений капітал на заміну податку на прибуток підприємств».

Законопроєкт передбачає заміну з 1 січня 2021 року податку на прибуток підприємств податком на виведений капітал. Законопроєктом визначаються:

 • об’єкт оподаткування (операції з виведення капіталу та операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу);
 • платники податку на виведений капітал;
 • ставки податку;
 • створення Реєстру платників податку на виведений капітал;
 • запровадження автоматизованого аналізу податкової інформації;
 • інші питання.

 

Робота у Комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг

У період 01 – 15 червня 2020 у Комітеті відбулись наступні засідання.

На засіданні Комітету  04 червня 2020 року розглянуті питання та прийнято рішення:

 1. До складу Конкурсної комісії НКРЕКП від Верховної Ради України обрати Голікову С.В., Прохоренко О.В., Рябчина О.М.
 2. Верховній Раді України рекомендувати прийняти в першому читанні проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо врегулювання кризи неплатежів на ринку електричної енергії та питання сертифікації оператора системи передачі), р.№3364-1.

Зазначеним проєктом закону, зокрема, передбачено використання коштів Оператора системи передачі, отримані від розподілу пропускної спроможності міждержавного перетину станом на 1 квітня 2020 року на погашення заборгованості перед Гарантованим покупцем за наданні послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел.

На засіданні Комітету 10 червня 2020 року було прийнято рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти у другому читанні та в цілому проект Закону про заходи, спрямовані на погашення заборгованості, що утворилася на оптовому ринку електричної енергії, р.№2386. Цей законопроєкт закладає підґрунтя для вирішення проблеми з боргами (у тому числі, перед виробниками з ВДЕ), що утворили до 1 липня 2019 року на Оптовому ринку електричної енергії.

 

Кабінет Міністрів України

На засіданні Кабінету Міністрів України 10 червня 2020 Кабінетом  Міністрів України був схвалений  Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Огляд підписаного Меморандуму можна переглянути тут.

 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Прийняті рішення

На засіданні 17 червня 2020 НКРЕКП розглянуто Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні та схвалено із наступними застереженнями:

 • Меморандумом не передбачена реструктуризація «зелених» тарифів для ВЕС, введених в експлуатацію по 30.06.2015, що, на думку НКРЕКП, є дискримінацією інших виробників. ВЕС мають довший термін експлуатації та більше можливостей для повернення залучених інвестицій.
 • Положення пункту 7 розділу III Меморандуму вимагає перегляду НКРЕКП тарифу НЕК «Укренерго» на послугу з передачі електричної енергії. З урахуванням зобов’язань з погашення заборгованості перед виробниками ВДЕ протягом 2020-2021 років, прогнозований рівень тарифу на передачі становитиме 523 грн/МВт-год (без ПДВ), що більше ніж в 3 рази від рівня, що діє у поточному часі. Це може негативно вплинути на конкурентоспроможність української промисловості.

Оприлюднення проектів нормативно-правових актів з метою їх обговорення

11 червня 2020 року НКРЕКП оприлюднено проект постанови про внесення змін до Правил ринку, затверджених постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 307, яким запропоновано механізм відшкодування вартості та методику розрахунку обсягу диспетчерських обмежень генерації̈ з відновлюваних джерел енергії̈, які продають електроенергію за «зеленим» тарифом.

Зауваження та пропозиції учасників ринку до проєкту документу приймаються до 24 червня 2020 року.