Так, згідно з наказом “Про затвердження порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010 – 2015 рр.. “, визначається механізм проведення державним агентством з енергоефективності та енергозбереження Україна конкурсного відбору енергоефективних проектів.

Відбір проектів проводиться на засіданнях конкурсної комісії.

З метою оцінки кожного проекту для його енергоефективності, наказом передбачено відповідні критерії оцінки проектів за наступними категоріями:

проекти з впровадження когенераційних технологій на підприємствах комунальної форми власності в сфері теплової енергетики;
проекти з впровадження технологій, які передбачають використання теплових насосів, на підприємствах комунальної форми власності та бюджетних установах;
проекти з впровадження технологій, які передбачають використання електричного теплоакумуляційні обігріву та гарячого водопостачання на підприємствах комунальної форми власності та бюджетних установах;
проекти з проведення модернізації об’єктів комунального господарства, в тому числі переклад котелень соціальної сфери на використання поновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива.

Оцінки проектів передбачається здійснювати в межах кожної категорії за максимальною кількістю балів, нарахованих за критеріями.

У разі якщо кілька проектів набирають однакову кількість балів перевага віддається проекту, який набрав більшу кількість балів за першим критерієм.

У разі участі в конкурсі в рамках однієї категорії одного проекту-державна підтримка для реалізації останнього буде надана за умови вступу його кількості балів не менше 1 за першим критерієм.

Обов’язковими умовою до висунутим на конкурс проектом, передбачається їх включення в план заходів затвердженої регіональної, або галузевої програми підвищення енергоефективності, або програми зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального використання на відповідний рік, та наявність позитивного висновку державної експертизи з енергозбереження щодо встановлення відповідності показників проекту вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів з питань енергозбереження.

РБК-Україна