Співпраця буде включати в себе спільну просвітницьку діяльність, організацію заходів, проведення громадських опитувань та роботу над проектами у секторі ВДЕ, енергоефективності та законодавчих ініціатив.
Private Financing Advisory Network (PFAN) – глобальна експертна мережа, що забезпечує безкоштовну експертну та інвестиційну підтримку для підприємців та проєктів у сфері відновлюваної енергетики та адаптації до зміни клімату на ринках країн, що розвиваються. PFAN здійснює свою діяльність під егідою Організації Об’єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO) та Партнерства з відновлюваних джерел енергії та енергоефективності(REEEP).
Цілі PFAN:
– сприяння розвитку чистих енергоринків;
– пом’якшення наслідків змін клімату;
– мобілізація приватних інвестицій на підтримку Паризької угоди про зміну клімату та Цілей сталого розвитку ООН.
Європейсько-українське енергетичне агентство (ЄУЕА) – це неприбуткова неурядова галузева організація, яка об’єднує відомих міжнародних та національних українських інвесторів загальною сумою інвестицій у понад 3,5 млрд. євро у сектор відновлюваної енергетики в Україні для будівництва понад 3 ГВт електростанцій з відновлюваних джерел, використовуючи сонце, вітер та біомасу.